Hva skjer når jeg trykker "lagre" i kundebildet i Cube?

Når du lagrer et utfall i Kundebildet i Cube kan du bli tatt til ulike steder. Her får du vite mer om hvordan det fungerer.

Manuelt valg vs Listevalg

Hvilke alternativer du har påvirkes av om du har valgt en kunde manuelt eller om du har valgt en liste med ledige kunder å jobbe med.

Når du har valgt en kunde manuelt

Det er mange årsaker til å velge en kunde manuelt og registrere utfall på den måten. Det kan for eksempel være håndtering av innkommende henvendelser, at man plukker en kunde fra en rapport eller en oversikt (gjerne oversikten over oppfølginger i Mitt Arbeid), eller at man søker etter en spesifikk kunde. 

Hvis du velger en kunde med "Velg"-knappen fra Kundedetaljerantar Cube at du ikke vil presenteres for en ny kunde når du lagrer utfall på den. 

Du får da to valg for hva som skal skje når utfallet lagres: 

"Plukk neste kunde fra Mitt Arbeid" er forvalgt og vil ta deg til Mitt Arbeid, logisk nok. 
"Fortsett arbeid på denne kunden" vil lagre utfallet og laste kunden inn på nytt slik at du kan registrere et nytt utfall. 

Når du havner i Mitt Arbeid kan du velge på nytt om du vil plukke en kunde manuelt eller om du vil starte arbeid på en liste. 

Når du har valgt en liste med ledige kunder

Skal du kontakte nye ledige kunder, velger du dette i Mitt Arbeid. Her kan du enten starte arbeidet på et allerede valgt segment eller velge fra en liste med segmenter som har ledige kunder. 

Når du starter arbeidet på en liste, får du følgende valg når du skal registrere utfall: 

"Få neste riktige kunde fra listen" er forvalgt og vil laste neste riktige kunde som definert av Oppdragsoppsettet

"Plukk neste kunde fra Mitt Arbeid" vil ta deg til Mitt Arbeid der du vil få en oversikt over oppfølginger du kan ta tak i. Dette valget vil også stoppe eventuelle tidstellere som går og avslutte prediktiv ringing hvis noen av disse er aktivert for oppdraget. 

"Fortsett arbeid på denne kunden" vil lagre utfallet og laste kundebildet på nytt slik at du kan registrere et nytt utfall. 

Denne mekanikken er under utvikling og vil snart bli "bygd inn" i selve lagreknappen. Artikkelen vil bli oppdatert.