Hvordan søker jeg opp kunder i Cube?

Kundesøk hjelper deg med å gjøre oppslag i Cube ved å kombinere søk fra flere kundekortfelt. På denne måten kan du raskt finne kunder eller annen informasjon du leter etter.

Kundesøk vil være synlig i toppmenyen fra alle områder i Cube. 

Hva kan du søke på?

Følgende kundekortfelt blir brukt i søket: 

 • Telefonnummer
 • Kundeid
 • Kundenavn
 • E-post
 • Oppdragsnavn
 • Dataeiernavn

Deltreff og rangering av søkeresultater

Kundesøk vil gi deg deltreff, noe som betyr at Cube leter etter søkeordet i alle feltene og i tillegg rangerer resultatet med en poengsum. Poengsum sier noe om hvor bra kunden treffer søkeordet. Jo høyere poengsum, jo bedre treff.

Hvilken informasjon kommer fremkommer i søket?

Cube vil vise et sammendrag av informasjon om kunden(e) i søkeresultatet.

 • Poengsum
 • Dataeier
 • Oppdrag
 • Kunde (kundenavn)
 • Kundeid
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Navn på bruker som sist endret kundens status
 • Kundens nåværende status

Klikk for å gå til

I søkeresultatet er det mulig å gå direkte til kunden, oppdraget eller dataeieren.

Uten navn-2

For å gå til oppdrag og/eller dataeier kreves brukertilgang for oppdragsoppsett. 

Filtrere resultat

Dersom man utfører søk med mange treff, vil det være mulig å filtrere resultatet ut fra informasjonen i søkeresultatet for å redusere antallet visninger.

Untitled Project-3

Utvidet kundesøk

Et oppdrag kan være synlig for alle eller begrenset til utvalgte brukere. Dette defineres av Synlighet på oppdragsoppsettet. Kundesøk blir gjort i alle oppdragene som er synlig for brukeren på det tidspunktet søket gjennomføres på. Derfor kan man oppleve å ikke få de treffene man forventer i forbindelse med kundesøk. Dersom brukeren ønsker å gjøre et fullstendig søk i Cube, er det mulig å utvide kundesøket til oppdrag som ikke er synlig for brukeren.

 

Uten navn-1