Hvordan bruker jeg Aktivitetsgrenser i et Oppdrag?

Aktivitetsgrenser kan brukes til å få oversikt over hvor langt du har kommet i forhold til et angitt mål for et oppdrag.

Hva er Aktivitetsgrenser?

Aktivitetsrapportene i Cube gir deg oversikt over hvor mye som har skjedd i et tidsrom. Ved bruk av aktivitetsgrenser vil du også ha muligheten til å sette et akkumulert mål for et oppdrag. Dette kan blant annet være nyttig hvis oppdragsgiver vil at du skal stoppe på et visst tidspunkt, eller hvis det er interne aktivitetsmål som skal nås uavhengig av hvor lang tid eller når aktiviteten skjer. Du kan sette forskjellige typer grenser som beskrevet nedenfor

Aktivitetsgrenser er ikke "skrudd på" for alle som bruker Cube. Hvis du ikke finner det i menyen på Oppdrag og ønsker å ta det i bruk, ta kontakt med Headshed support. 

Hvordan setter jeg opp en aktivitetsgrense?

Du kan starte ved å navigere til det Oppdraget du ønsker å sette opp en aktivitetsgrense for. Du kan så trykke på Aktivitetsgrenser på menyen til venstre. 

Her vil du ha muligheten til å sette de aktivitetsgrensene du ønsker.

Aktivitetstimer: Her kan du angi et antall timer med aktivitet for oppdraget, altså hvor mye tid agentene bruker i Kundebildet på dette oppdraget. Dette inkluderer ringing og for-/etterbehandlingstid. 
Ja: Her kan du angi et antall "Ja"-utfall oppdraget. Dette vil som oftest tilsvare antallet salg, men kan også være andre "positive konklusjoner". 
Konklusjoner: Et mål for hvor mange konkluderende utfall som skal registreres. 
Produkter: Et salg kan inneholde flere solgte produkter, og det kan være nyttig å skille dette fra antallet "Ja" i en del tilfeller. 
Møter: Hvor mange møter som skal registreres for oppdraget. 

Denne funksjonen kan være veldig behjelpelig til å gi deg en måling og et perspektiv på hvor  langt unna du er til å nå et visst mål.

Merk at det ikke skjer noen ting når en aktivitetsgrense nås eller brytes, den er der kun "til info" slik at du kan ta en avgjørelse på hva som skal skje videre. 

Hvor kan jeg se Aktivitetsgrenser i rapporter?

Etter du har satt den grensen du ønsker vil du på "Aktivitetsgrenser"-siden inne på oppdraget få en oversikt over fremgangen mot den angitte grensen. 

Du vil også ha tilgang til en oversikt på dette i Oppdragsoversikten.
Du må først gjøre Aktivitetsgrenser synlig. 

I Oppdragsoversikten, trykk på tannhjulet ved "Nåstatus". 

Sjekk boksen Aktivitetsgrenser.


Etter dette vil du få se fremgangen som en del av oppdragets Nåstatus. Her vil du ha oversikt over fremgangen i prosent av det angitte målet og ved å sveve over den får du informasjon om grunnlaget for beregningen. 

Fordi fremgangen mot Aktivitetsgrensen alltid er "pr akkurat nå" kan man kombinere denne med aktivitetsrapporten for en periode for å få et godt bilde av fremgangen på et oppdrag.