Hvordan arkiverer man brukere i Cube?

Arkivering av brukere er viktig både for å ivareta sikkerheten og for å rydde opp i det du ikke har bruk for lenger. Her kan du lese hvordan det fungerer.


Fra hvor kan jeg arkivere brukere?

OBS! For å arkivere en bruker så trenger du Administrator-rettigheter i din Cube. 

Du kan starte ved å navigere deg til alle dine Brukere92a13770a221777cd2acbc4015d1d2e8.   

Etter det finner du den brukeren du ønsker å arkivere, og deretter videre til "Gå til bruker"


Hvis du ikke finner brukeren i listen kan du forsøke å velge "Vis brukere som ikke har aktivitet i perioden i dag".

Vel inne på brukerprofilen kan du under innstillinger navigere videre til "Profil". 

Videre her markert i rødt vil du ha valget "Arkiver brukeren" (ikonet er en slags arkivskuff). 

Når du bekrefter at du virkelig vil dette, blir brukeren arkivert. 

Hva skjer med brukeren når jeg arkiverer den?


  • Når brukeren arkiveres kan ikke brukeren lenger logge inn, men historiske data er fortsatt tilgjengelige.
  • Når en bruker blir arkivert så vil den ikke ha muligheten til å utføre oppfølgingene sine eller registrere nye utfall
  • Arkiverte brukere telles ikke med når antall aktive brukere skal faktureres for en måned - med mindre de har vært aktive den måneden. 

Fakturering for aktive brukere: Du vil ikke bli fakturert for en arkivert bruker så lenge den ikke har hatt aktivitet den måneden.
Hvis en bruker for eksempel har vært aktiv i januar, telles den som aktiv i januar og blir fakturert, om den blir arkivert i januar eller ei. Men hvis den er arkivert gjennom hele februar blir den naturlig nok ikke fakturert.

Hva om jeg vil reaktivere brukeren?

Om du ønsker å reaktivere brukeren følger du samme prosess som da du deaktiverte den men trykker på i stedet på knappen for å "resirkulere" brukeren.