Hvordan kan jeg styre hvilke CRM-felter som vises i Kundebildet?

Ulike oppdrag har ulike behov for informasjon om kundene i det. Du kan selv styre hvilke av CRM-feltene på kundekortet som skal vises i Kundebildet for brukerne.

Når du har opprettet et CRM/Informasjonsfelt for din dataeier, vil du ha muligheten til å bruke disse på kundekortet ditt. Dette lar deg se informasjonen som er lagret på disse feltene, men det er ikke alltid nødvendig å ha alle feltene i kundekortet. Ganske ofte er det faktisk bare et fåtall felter som er relevante å vise. Less is more, som man sier i utlandet.

Du kan derfor velge ulike oppsett for å vise CRM-felter i Kundebildet på hvert enkelt Oppdrag.  

Hvordan legger jeg til CRM-felter i Kundebildet?


Du kan starte med å dra til oppdraget du vil gjøre endringene på og deretter gå videre til Kundebilde. Her vil du ha muligheten til å legge til felt i Kundebildet for det gjeldende oppdraget. 

Etter at du har lagt til de feltene du ønsker vil de bli synlige i Kundebildet til brukerne som jobber på oppdraget. 

Endre rekkefølge på feltene i Kundebildet

Du kan også endre hvilken rekkefølge feltene vises i. Merk at standardfeltene Kundeid, Navn, E-post og Telefon alltid har faste plasser. 

Hva om jeg vil fjerne noen felter?

Fra Kundebilde i oppdraget kan du trykke på den røde x'en for å fjerne feltet. Merk at feltene ikke forsvinner fra Kundekortet av den grunn, de vil bare ikke vises i Kundebildet som brukerne har foran seg når de skal kontakte kundene. 

Du vil ikke ha mulighet til å fjerne standardfeltene, E-post, Telefonnummer, Kunde ID og Kundenavn.