Hvordan hjelper Cube deg til å følge opp kundene til rett tid?

Cube gir deg mulighet til å følge opp kunder på et senere tidspunkt. I denne artikkelen kan man lære mer om ulike typer oppfølginger, hvilke utfall som genererer oppfølginger og hvor brukeren har oversikt over sine egne og delte oppfølginger.

Cube har flere muligheter for å hjelpe deg med å følge opp kundene du skal kontakte senere. 

Man skiller mellom to ulike tilfeller hvor oppfølgingskomponenten kan benyttes: 

 • Forsøk (ikke svar / ring tilbake senere)
 • Utfall

Slik registrerer du en oppfølging på en kunde du har forsøkt å nå.

Når man jobber på et oppdrag vil man i noen tilfeller oppleve å ikke nå kunden. I Cube kan man derfor registrere at det er gjort et forsøk med å komme i kontakt. Det finnes to ulike typer Forsøk

 • Ikke svar
 • Ring tilbake senere

Ikke svar

Ikke svar vil ikke gi mulighet for å registrere et spesifikt oppfølgingstidspunkt. Kunden vil fortsatt være ledig og automatisk dukke opp på nytt ut fra hvilken sortering og prioritering som er satt på oppdragsoppsettet. 

Dette forutsetter at brukeren har valgt Få neste riktige kunde fra listen som sin arbeidsmodus.

Ring tilbake senere

Ring tilbake senere vil gi mulighet for å registrere et spesifikt oppfølgingstidspunkt. Dette kan være nyttig dersom man har avtalt med kunden om å ringe tilbake på et senere tidspunkt.

Ring tilbake senere leder til to ulike former for oppfølging avhengig av kundens nåværende tilstand: 

 • Delt oppfølging
 • Personlig oppfølging

Dersom kunden er i tilstanden Ledig vil oppfølgingen være en Delt oppfølging. En delt oppfølging er en oppfølgingsaktivitet som ikke har en spesifikk bruker som ansvarlig. 

Brukeren får mulighet til å definere når kunden skal kontaktes neste gang. Kunden vil fortsatt være i tilstanden Ledig og dukker opp automatisk på det spesifikke tidspunktet når én av brukerne jobber på det aktuelle oppdraget. Dette forutsetter at brukeren har valgt Få neste riktige kunde fra listen som sin arbeidsmodus.

 

Dersom kunden er registrert med et progressivt utfall vil man registrere en Personlig oppfølging. En personlig oppfølging er en oppfølgingsaktivitet som har en spesifikk bruker som ansvarlig.

Brukeren får mulighet til å definere når kunden skal kontaktes neste gang. Kunden vil fortsatt være i den samme tilstanden og det settes opp et tidspunkt for Personlig oppfølging. Brukeren som ble satt som ansvarlig vil se oppfølgingen i Mitt Arbeid, samt i sidepanelet i kundebildet. 


 

Slik registrerer du et utfall med oppfølging.

Når kunden endrer tilstand fra Ledig til en annen tilstand betyr det at brukeren registrerer et Utfall. Det er mulig å benytte oppfølgingskomponenten ved registrering av utfall.

Hvilke typer utfall dette er aktuelt for defineres av den som setter opp oppdragets kundeflyt. Den som setter opp oppdraget velger i tillegg om oppfølgingen skal være en Personlig oppfølging eller en Delt oppfølging.

I dette eksempelet er oppfølging satt opp for utfallet Sale to followup. Oppfølgingen er definert til å være en Personlig oppfølging.

Personlig oppfølging på tilstanden Sale to followup

 

Når utfallet lagres vil kundens tilstand bli oppdatert og det settes opp et tidspunkt for Personlig oppfølging. Brukeren som ble satt som ansvarlig vil se oppfølgingen i Mitt Arbeid, samt i sidepanelet i kundebildet. 


 

Slik finner du dine oppfølginger.

Brukere får oversikt over sine oppfølginger på to måter i Cube:

 •  Mitt Arbeid > Kunder jeg må jobbe med i dag
 • Sidepanelet

Mitt Arbeid

Både personlige og delte oppfølginger er tilgjengelig under Mitt Arbeid.

Legg merke til at man velger mellom Mine kunder (personlig oppfølging) eller Delte kunder (delt oppfølging).

Oppfølginger som er avtalt og ikke fulgt opp eller oppdatert ligger under Passerte oppfølginger. 

 

Sidepanelet

Disse oppfølgingsaktivitetene kan hentes fra sidepanelet:

 • Kunder som skal følges opp (personlig oppfølging)
 • Passerte kunder (personlig oppfølging)
 • Passerte kunder (delt oppfølging)