Forbedret verifisering av telefonnummer i Cube

I denne programvareoppdateringen kommer det en forbedret verifisering av telefonnummer i Cube. Dette vil få effekt under import av nye kundelister og oppdatering av telefonnummerfeltene på kundekortet.

Under oppdatering av CRM-data vil Cube sjekke om telefonnummeret er gyldig eller ei, slik at det ikke lengre vil være mulig å havne i en situasjon hvor du forsøker å ringe et ugyldig nummer. Cube benytter seg av en anerkjent løsning utviklet av Google, og for den nysgjerrige kan du kan få demonstrert løsningen her: https://libphonenumber.appspot.com/

 

Under oppdatering av kundekort vil brukeren få presentert verifiseringsfeilen, og få beskjed om å korrigere telefonnummeret før lagring. 

feilmelding_edit_customer

Under import av nye kundelister vil Cube varsle deg om at kunden ikke ble importert dersom telefonnummeret ikke ble verifisert. Du vil bli presentert med informasjon om hvilken kunde det gjaldt, og hvordan telefonnummeret så ut. Om du ønsker å legge inn disse kunden, anbefaler vi at du korrigerer telefonnumrene i Excelfilen (eventuelt fjerner de) og laster opp kundene på nytt. 

feukelding_import customers