Fra hvor kan jeg laste opp kunder til Cube?

Du kan gjøre mange operasjoner ved å laste opp kunder til Cube. Funksjonen er tilgjengelig fra mange ulike steder.

Fra Kundehåndtering på dataeiernivå

All opplasting skjer først til Dataeier, deretter kan du fordele kundene ut til ulike Oppdrag. Fra Kundehåndtering kan du også gjøre utvalg basert på informasjonsfelter på kundene i etterkant av en opplasting. 

Fra Oppdragsoversikten og et valgt Oppdrag eller Dataeier

Selv om opplasting først skjer til Dataeier, kan du likevel få tilgang til opplastingsfunksjonen ved å gå inn via et Oppdrag. Det er en enkel måte å sikre at du laster opp til riktig Dataeier på, samtidig som det er lettvint hvis det likevel er i Oppdragsoversikten du tilbringer mest tid. 

Fra Oppdragsdetaljer

Du kan også laste opp kunder fra Oppdragsdetaljer - du finner knappen under Kunder i oppdraget/Kontroller. 

 

 

 

 

 

Når du nå vet dette, vil du kanskje lese om hvordan man gjør opplasting av kundedata til Cube