Hva er progresjonsrate?

Progresjonsraten angir graden av fremdrift på registrerte utfall i oppdrag, altså hvor stor andel av utfallene som har tatt kunden videre i kundeflyten.

Hvor finner man progresjonsrate?

Progresjonsraten finner man ved aktivitetsoversikt og utfallsrapport på alle nivåer i Cube.

tempsnip-3

tempsnip1

 

Hva er progresjonsrate og hva forteller den?

Progresjon betyr bevegelse fremover og er med andre ord nyttig når man skal hente informasjon om fremdriften. Mer spesifikt er progresjonsraten ment å fortelle oss hvor mange av utfallene som har tatt kunden videre i kundeflyten. Dette beregnes på følgende måte:

Antall progresjonsutfall delt på det totale antallet utfall

Det vil altså si at dersom det er registrert totalt 100 utfall på et oppdrag, hvorav 80 av utfallene er progresjonsutfall, så er progresjonsraten 80 %.

Hva er forskjellen på utfall og progresjonsutfall?

For å forstå hva progresjonsrate innebærer er det nyttig å vite hva et progresjonsutfall er. Et progresjonsutfall er et utfall som er definert i kundeflyten.

Eksempelvis kan dette være møte, oppfølging, tilbud, salg, ikke salg, uaktuell

Et utfall som ikke defineres som et progresjonsutfall er standardutfall som ikke er en del av kundeflyten. Når disse registreres, blir kunden stående i sin nåværende tilstand og flyttes ikke til en ny. 

Disse kalles ikke svar og ring tilbake senere.

Progresjonsraten vil derfor ofte si noe om andelen svar, men en høy progresjonsrate betyr først og fremst at man flytter kunder videre i kundeflyten og at man har god fremdrift på oppdraget. 

 

I enkle kundeflyter er ofte et progresjonsutfall det samme som en samtale. Da vil progresjonsraten angi samtaler delt på antallet utfall (samtaler + ikke svar og ring senere), og dermed angi svarandelen. I kundeflyter som har utfall og tilstander som ikke er samtaler, eksempelvis "sendt mail", "fylt ut skjema", "SMS-bekreftelse mottatt", etc., vil progresjonsraten angi nettopp andelen av slike utfall versus de som ikke flytter kunden videre.