Hva kan jeg gjøre med Valgte Kunder?

Cube har kontroll på hvem som sitter med hvilket aktivt kundebilde oppe, blant annet for å hindre at noen andre eller noe annet gjør noe med kunden samtidig. Du kan se dette i Valgte Kunder.

Hva betyr det at en kunde er "Valgt"?

En kunde i Cube kan være gjenstand for mange forskjellige operasjoner. For eksempel kan kundens CRM-informasjon endres, kunden kan flyttes mellom ulike oppdrag eller segmenter, eller det kan lagres utfall på kunden. For at Cube skal kunne ha kontroll på at dette skjer på en ordentlig måte, og da spesielt for de som sitter og jobber med enkeltkunder, får kunden en spesiell status når man skal inn og jobbe med den. Vi kaller dette å "Velge" kunden, noe som blant annet vises i Kundedetaljer. 

En bruker kan bare ha én Valgt kunde av gangen. Når man jobber med ringelister, vil alle Ledige kunder være tilgjengelige så lenge de ikke er Valgt av en annen bruker. 

Det at en kunde er Valgt medfører blant annet at: 

  • Kunden er låst til sitt nåværende Oppdrag og Segment
  • Kunden er låst til sin nåværende bruker og kan ikke Velges av noen andre
  • Kunden (altså kundens CRM-felter) er låst for redigering og kan ikke skrives til

Hvor finner jeg Valgte kunder?

I toppmenyen finner du Valgte Kunder, hvis du har tilgang til denne siden. Hvis du ikke har tilgang, ta kontakt med en administrator. 

 

Oversikten over Valgte kunder gir deg en liste over hvilke brukere som har hvilken kunde oppe på hvilket oppdrag og segment, i tillegg til å fortelle hvor lenge det var siden denne kunden ble Valgt av brukeren. 

Hvordan frigjør man Kunder?

Brukere som jobber i Kundebildet vil frigjøre sin nåværende Valgte kunde ved å trykke "Stopp Arbeidet" eller ved å velge "Gå til Mitt Arbeid" når man lagrer utfall. 

For å frigjøre kunder som andre brukere har valgt, kan man trykke på knappen "Frigjør" i oversikten over Valgte Kunder; dette kan også gjøres fra Kundedetaljer. 

Når du ser på en Valgt kunde i Kundedetaljer og det ikke er du selv som har valgt kunden, vil "Velg"-knappen erstattes med en tekst som angir hvorfor det ikke er mulig å velge kunden. 

Hva skjer hvis en kunde frigjøres mens jeg har Valgt den?

Hvis en annen bruker frigjør kunden du har Valgt mens du har kunden oppe i Kundebildet, vil du bli "kastet ut" av Kundebildet og bli tatt til Kundedetaljer. Du vil dermed miste det du eventuelt satt og registrerte (men ikke rakk å lagre) og vil ikke kunne registrere utfall lenger. Du vil få en melding om dette. 

Vanlige spørsmål og problemstillinger knyttet til Valgte kunder

Det at kunder kan være en del av en telling og samtidig ikke tilgjengelig for en operasjon, fører ofte til misforståelser. Her er et eksempel. 

Hvorfor blir ikke alle kundene jeg valgte ut flyttet til et annet Oppdrag/Segment?

Hvis du har valgt ut 1000 ledige kunder som oppfyller ett eller annet kriterie, for eksempel at alle er Ledige og har telefonnummer, kan det hende at noen av disse allerede er Valgt. Som du nå vet kan disse ikke flyttes til andre segmenter eller oppdrag. Når du så ber om å få flyttet alle disse 1000 kundene, vil de som er Valgt bli liggende igjen, og kanskje du bare får flyttet 997 kunder. 
For å unngå dette, anbefaler vi å ta en sjekk i Valgte Kunder før du gjør denne typen operasjoner - hvis det er kunder som har vært Valgt veldig lenge kan du sikkert frigjøre de uten særlig risiko, men hvis det er nylig Valgte kunder på det oppdraget du sitter og jobber i, er det et tegn på at det er aktivitet på disse kundene og da bør du la de være.