Hvordan benytte provisjonsberegning i Cube?

Provisjon kan brukes til å beregne hvor mye hver bruker tjener per time og/eller registrert produkt. Du kan sette opp regler på hvordan provisjonen skal beregnes.

Endre grunnlag for provisjonsberegning

For å definere grunnlaget for provisjonsberegning går man til det aktuelle oppdragsoppsettet og velger Tilgjengelige produkter.

Det er mulig å velge ett eller to alternativer for provisjonsberegning:

  • Provisjon per produkt som definert i produktkatalogen
  • Provisjon per time

Provisjonsgif-1

Angi provisjon

Provisjon kan også nå legges til som nytt standardfelt for produkter i produktkatalogen, noe som gjør det mulig å angi provisjon på nye eller eksisterende produkter. Merk at en endring av provisjon på eksisterende produkter kun vil påvirke nye produktregistreringer.
Skjermbilde-May-13-2022-06-43-13-41-AM

Provisjon i aktivitetsrapporten

For at det skal være enkelt å lese hvor mye provisjon en selger skal ha per måned, vil opptjent provisjon bli tilgjengelig i aktivitetsrapportene. For selgere vil dette bety at man får et godt overblikk på egne prestasjoner, samtidig som salgsledere også kan hente ut lønnsgrunnlag for hvert enkelt oppdrag. 

 

Provisjonsberegning er en tilleggsmodul i Cube. Ta kontakt med noen av de flotte menneskene i Headshed Support dersom du ønsker å ta denne i bruk.