Hvordan bruker jeg informasjonfelter på utfall og produkter?

Ved å legge til informasjonsfelter kan du innhente relevant informasjon både på utfall og produkter.

Hvor kan jeg legge til informasjonsfelter på utfall?

I oppdragsdetaljer finner du oppsettet for informasjonsfeltene sammen med utfallsalternativene. 

Endringene du gjør her vil gjelde kun for dette oppdraget. 

 

Legge til eller endre et informasjonsfelt på utfall

Hvert utfall kan ha sine egne informasjonsfelter. For å legge til et nytt, trykk på knappen "Legg til et informasjonsfelt". 
Legg_til_informasjonsfelt
Dersom du ønsker å inkludere det samme informasjonsfeltet på flere utfall kan du enkelt kopiere informasjonsfeltet og velge hvilket utfall det skal kopieres til. 

Et informasjonsfelt for alt?

Informasjonsfelter kan ha ulike typer, og du bestemmer selv hva du vil bruke. 

Tekst og tall er relativt selvforklarende.

Tall som kan starte på 0 er typisk postnummer eller personnummer (sistnevnte anbefaler vi ikke å lagre her). 

"Lenke" og "E-post" brukes sjelden, men kan være nyttig hvis du vil at feltet skal formateres på denne måten når det vises frem senere. 

Avmerkingsboks (eller sjekkboks) vil som standard være ikke avmerket, så man må eksplisitt avmerke (eller sjekke) boksen. 

Bruk en valgmeny dersom du vil at brukeren bare skal kunne velge én verdi blant flere, eller en flervalgsmeny hvis det skal være mulig å velge flere verdier i listen. 

Påkrevde informasjonsfelter for utfall

Hvis det er informasjon som er spesielt viktig å få med fra aktiviteten kan du velge å gjøre feltet påkrevd, det vil si at brukeren MÅ fylle ut informasjon for å få lov til å lagre utfallet. 


Ved å klikke i boksen “Påkrevd” for informasjonsfeltet vil fremtidige lagringer av dette utfallet kreve at feltet har et innhold.

Merk at det ikke er spesielle krav til selve innholdet, bare at det er informasjon der. 


Brukeren som skal lagre utfall vil ikke komme videre fra kunden før alle påkrevde felter har et innhold. 


Når du har valgt at feltet skal være påkrevd, vil det også angis i oversikten over de informasjonsfeltene som gjelder for utfallet. 

Du kan når som helst endre dette og det vil få effekt umiddelbart, men ikke tilbakevirkende. 

Registrering av påkrevde informasjonsfelter på utfall

Brukeren som skal registrere utfall vil se at feltet er påkrevd ved at det er markert med en stjerne/asterisk. 

Ved forsøk på å lagre utfallet uten å ha fylt inn noe i ett eller flere påkrevde felter, vil brukeren få tilbakemelding ved en generell rød fargemarkering, en beskjed om at man må fylle ut påkrevde felter og en markering av hvilke(t) felt(er) som mangler innhold. Denne markeringen forsvinner så snart man har fylt ut de påkrevde feltene og man kan deretter lagre utfallet. 

 

 

 

Legge til eller endre informasjonsfelter for Produkter

Oppsett av produkter skjer på Dataeier/Produktkatalog. Her kan du både opprette og endre produktene og også legge til nye eller endre eksisterende informasjonsfelter. 

 

Legge_til_informasjonsfelt_produktProdukter kan ha nøyaktig de samme typene informasjonsfelter som utfall, og fungerer ellers likt.

Påkrevde informasjonsfelter for Produkter

Når du gjør et informasjonsfelt påkrevd på et produkt, vil det ikke være mulig å lagre dette produktet uten først å fylle ut det påkrevde feltet.

Endringen blir gjeldende umiddelbart, men er ikke tilbakevirkende. 


Når du har angitt et felt som påkrevd, vil det fremgå av oversikten over produkter og informasjonsfelter. 

Du kan når som helst endre feltet tilbake til å ikke være påkrevd. 

Registrering av påkrevde informasjonsfelter på Produkter

Brukeren som skal registrere et produkt vil se at felt er påkrevd ved at de(t) er markert med en stjerne/asterisk. 

Ved forsøk på å lagre produktet uten å ha fylt inn det påkrevde feltet, vil rammen rundt produktet bli rød, en beskjed om hvilke felter man må fylle ut dukker opp og de feltene som mangler vil bli markert med rød farge. 

Rødfargen forsvinner så snart brukeren fyller inn informasjon i feltet, og det vil bli mulig å lagre produktet.