Hvordan bruker du segmentering til å lage bedre ringelister?

Segmentering gir deg mulighet til å gruppere kundene i oppdraget. På denne måten kan du blant annet sørge for optimalt tilpasset kommunikasjon til ulike kundegrupper på riktig tidspunkt.

Ved å benytte denne funksjonen for å dele kundene inn i ulike grupperinger, vil selgere kunne ha fokus på det spesifikke segmentet når de skal velge en liste å jobbe på - segmenter med ledige kunder dukker opp i selgerens liste over valgbare lister. I tillegg vil en salgsleder få bedre kontroll på listegrunnlaget, og man kan gjøre analyser og rapporter basert på segmenter. Du kan dele inn oppdraget i ulike segmenter ut fra følgende segmenteringsverdier:

  • Kundestatus (kundens nåværende tilstand)
  • Antall forsøk
  • Har e-post (sant/usant)
  • Har telefonnummer (sant/usant)
  • [Andre informasjonsfelter]

Med [Andre informasjonsfelter] menes eventuelle egendefinerte informasjonsfelter for det aktuelle datasettet.

Hvor finner du segmenteringsverktøyet i Cube?

Området for segmentering finnes under Kontroller på oppdragsoppsettet.

tempsnip7

Hvordan flytte kunder i et eget segment?

Velg først de kundene du ønsker å flytte over til et eget segment. Man kan velge kunder fra én eller flere segmenteringsverdier. 

Uten navn3223

Merk at når du velger en verdi, vil søylene og tallene tilpasse seg automatisk. Du ser med andre ord hele tiden på antallet i ditt nåværende utvalg. Når du eksempelvis velger "Ikke salg" vil det like etterpå stå (0) bak de andre statusene fordi det er ingen av dem i utvalget ditt. Dette gjelder for alle andre segmenteringsverdier også, så det er verdt å følge med på hva du har valgt - det påvirker hva du kan velge videre, akkurat som i livet.

  • Opprett et nytt segment ved å klikke på
  • Flytt kundene til et valgt eksisterende segment ved å klikke på  

Segmenteringsaksjoner

Når segmentet er opprettet er det mulig å gjøre noen aksjoner på det spesifikke segmentet i tillegg til å se segmenteringshistorikk.

  • Endre navn
  • Pause segment
  • Flytt alle kunder tilbake til ledig

Uten navn423432