Hvordan definere Synlighet på et oppdrag i Cube?

Med Synlighet kan man velge hvem som skal se oppdraget og når. Dette gir blant annet bedre kontroll og gjør det lettere å gjøre rett når selgere skal velge en liste med ledige kunder.

Skjermbilde6

Synlighet konfigureres på oppdragsoppsettet.

For hvem?

Ved å sette opp en kobling mellom én eller flere brukere og et oppdrag kan man definere hvilke brukere som skal ha mulighet til å jobbe på et oppdrag. Det betyr at Cube filtrerer hvilke lister som skal være synlig for selgere. 

Dette gir blant annet nye muligheter til å gjøre sensitive oppdrag mindre synlig og dermed ivareta eventuelle krav oppdragsgiver stiller.

Når man skal definere hvem oppdraget skal være synlig for vil det være mulig å velge "Alle brukere" eller "Kun for utvalgte brukere". Dersom sistnevnte er valgt, vil det kun være de definerte selgerne som har oppdraget tilgjengelig når de skal velge en liste å jobbe på. 

Når?

I noen tilfeller skal salgsaktiviteten foregå i et begrenset tidsrom. Dette betyr at det er nødvendig at oppdrag i Cube kan gjøres utilgjengelig for brukere utenfor gitte datoer. Ved å sette dato for når, vil oppdraget kun være synlig for brukere i et valgt tidsrom.

Det er mulig å velge mellom følgende datodefinisjoner: 

  • Alltid
  • Fra en dato 
  • Frem til en dato 
  • Mellom to datoer

Søkeresultater

Dersom det er definert regler for hvem som skal se oppdraget og/eller når, vil dette påvirke søkeresultater. Brukere som gjør kundesøk vil få resultater basert på de oppdragene som er synlig for seg. Dersom man ønsker å fullstendig søk i Cube kan man velge Klikk for å gjøre et fullstendig søk etter...