Hvordan endrer jeg utfallsalternativer?

Kundeflyten definerer hvilke utfall det skal være mulig å registrere på et oppdrag. Utfallsalternativer, altså hvordan konkrete registreringer av utfall skal foregå, settes opp på Oppdraget. Her ser du hvordan.

Når du har satt opp kundeflyten din, kan du fortsatt legge til alternativer for utfallet for å gi mer informasjon om hvorfor dette utfallet ble valgt, eventuelt kategorisere det. Dette kan være nyttig for å hjelpe deg med å analysere resultatene i oppdraget og identifisere eventuelle forbedringsområder.

Hvordan legger jeg til utfallsalternativer?

For å legge til utfallsalternativer, kan du navigere til Kundeflyt i oppdraget ditt og trykke på "Utfallsalternativer og informasjonsfelter"

Du vil da få en oversikt over alle utfallene i den angitte kundeflyten og ha muligheten til å legge til alternativer. Dette gjør du ved å trykke på "Legg til alternativ", som er markert i grønt under utfallet

Skriv inn alternativet du ønsker skal vises i Kundebildet når brukeren velger dette utfallet. For eksempel alternativet "Byttet fra konkurrent til oss" under utfallet "Sale" - så snart du har lagt til dette vil det vises som et alternativ i kundebildet.

Endre rekkefølge på utfallsalternativene

Hvis du vil endre rekkefølgen på alternativene i listen, kan du trykke på det alternativet du ønsker å flytte og deretter dra det til ønsket plassering, som vist i videoen.

Merk at man alltid MÅ velge et utfallsalternativ for å få lov til å lagre. Alle utfall har dermed et standard "alternativ" som heter det samme som utfallet. Når man legger til flere er standardvalget blankt, noe som medfører at man må gjøre et aktivt valg for hver lagring av utfall. 

Hvis du ønsker å lese om hvordan du kan sette opp Utfall, kan du klikke her.

Utfallsalternativer i rapporter

Under "Utfall" for et Oppdrag vil du i tillegg til en fordeling av utfallene også kunne få en visuell fremstilling av utfallsalternativene. Dette kan være nyttig for analyse og forbedringsarbeid og gir innsikt i hvilke tilbakemeldinger kundene og brukerne dine gir.