Hvordan kan jeg endre sorteringen av en liste med ledige kunder?

Det skjer ganske ofte at man ønsker å endre sorteringen av en ringeliste. På et oppdrag kan du endre sorteringen basert på CRM-felter og på antall ringeforsøk.

Hvordan er listen sortert akkurat nå?

Sorteringen av Ledige kunder styres av Oppdraget, og du finner nåværende sortering og mulighet til å endre i Oppdragsdetaljer/Kontroller/Ledige kunder. 

Hvis du bare har ett segment (Usegmentert), vil du nederst finne den nåværende rekkefølgen på De Neste Riktige Kundene. Hvis du har flere, må du først velge et ved å klikke på segmentnavnet. Deretter vil listen dukke opp. 

Hvor og hvordan endrer jeg sorteringen?

Enkelte sorteringskriterier er gitt på forhånd, for eksempel vil Ledige kunder med et oppfølgingstidspunkt som er "nå" alltid komme først (typisk "ring tilbake senere"). Deretter kommer de kundene som har færre enn det antallet ringeforsøk du har angitt som grense under "Forsøk". Så kommer kundene sortert etter det prioriteringskriteriet som du velger basert på et CRM-felt (i dette tilfellet "Omsetning"). Til slutt påvirkes sorteringen av nedkjølingstiden du har angitt.

Antall forsøk

Det er verdt å nevne at det er forskjell på ringeforsøk og forsøk. Avhengig av hvilket telefonioppsett du bruker er det nemlig fullt mulig å registrere et forsøk uten å ha ringt kunden, og der er også mulig å ringe kunden uten å registrere et forsøk. I Cube er alltid et forsøk basert på at en bruker (eller en ekstern webtjeneste) har trykket på et utfall, og når det gjelder Ledige kunder (som er de vi snakker om her) er det enten et "ikke svar"- eller et "ring tilbake senere"-utfall. 

I de fleste tilfeller er det slik at et av disse utfallene tilsvarer et ringeforsøk, men det kan også hende at brukeren har "vært innom" kunden i ringelisten og gått videre til neste. Du bør se dette opp mot selve ringehistorikken. 

Uansett kan du angi hvor mange slike forsøk kunden skal få før hen blir nedprioritert. Dette gjør du ved å trykke på tannhjulet under "Forsøk" øverst til høyre i oversikten. 

Egendefinert prioritering

Du kan velge fritt blant CRM-feltene du har tilgjengelig på kundekortet og la et av feltene bestemme rekkefølgen på listen over ledige kunder. 

Sortering_Ledige_CRM

Hvis listen er veldig stor kan det ta noe tid før den er helt oppdatert. 

For at kunden skal bli sortert etter dette feltet må det være en verdi i det. Vær også bevisst på formateringen av dataene her, for eksempel oppfører sortering av tekst, dato og tall seg vesentlig forskjellig. 

Nedkjølingstid (cooldown)

Dette parameteret brukes oftest for å sikre at ikke kundene i en ringeliste kontaktes for tett. Standard innstilling er at det skal gå minst 4 timer mellom forsøk, men du kan endre dette etter eget behov. 

Vær obs på at segmentet vil fremstå som tomt for Ledige kunder for brukerne når alle kundene ligger i Nedkjøling. Ved å endre nedkjølingstiden kan du frigjøre flere kunder fortløpende hvis det er hensiktsmessig.

Hvorfor presenteres ikke kundene i NØYAKTIG den rekkefølgen som står oppgitt?

Cube er spesielt laget for at flere skal jobbe med de samme kundedataene samtidig. For å unngå at det blir "krangel", eller såkalte race conditions, og dermed uklart hvem (eller hvilken prosess) som skal få hvilken kunde når flere ber om neste kunde fra den prioriterte listen, henter Cube opp et sett med kunder fra den øverste delen av listen og leverer en tilfeldig kunde fra dette settet. 

Dermed vil det for eksempel i en liste med 10 kunder kunne leveres kunder i denne rekkefølgen: 

1 2 4 3 5 6 7 9 8 10

og dette er helt normalt. Sorteringen du har gjort fungerer som den skal, samtidig som Cube sørger for at det ikke blir krøll når flere jobber på samme liste (eller andre prosesser "bruker" kunden, eksempelvis API, segmentering eller import).