Hvordan kan jeg flytte kunder mellom oppdrag og segmenter?

Kundens reise gjennom Cube innebærer ofte bevegelse mellom ulike oppdrag og segmenter. Du kan selv flytte kunden dit hen skal være - her ser du hvordan.

Greit å vite: kunder kan ikke flyttes til andre dataeiere eller mellom bedrift og privat

Kunder hører hjemme i et CRM (som enten kan være B2B eller B2C) hos en Dataeier. Kunden kan ikke forlate sitt CRM eller sin dataeier uten å bli anonymisert og kunden kan ikke flyttes mellom B2B og B2C eller mellom Dataeiere. 

En av grunnene til at det er slik, er at hvert CRM har sin egen unike datastruktur. Det vil si at referansen til feltene "Adresse" og "Hårfarge" på en kunde i et CRM ikke finnes i et annet CRM - de settes opp hver for seg og er i utgangspunktet helt separate fra hverandre. 

En annen grunn er at Cube er laget for å holde dataeiere og CRM'er adskilt. Hvis du har mange ulike dataeiere, som for eksempel representerer ulike oppdragsgivere og firma, vil det være svært uheldig hvis kunder flyter mellom de. Derfor er det satt opp vanntette skott mellom disse. 

Du kan derimot flytte kunder så mye du vil innenfor et CRM hos en Dataeier. 

Fra hvor kan jeg flytte kunder?

Flytte én kunde

Fra Kundedetaljer har du tilgang til et sett med knapper som utfører flytting av kunden det er snakk om. 

Flytte én kunde til et annet oppdrag

Når du trykker på knappen "Gjør kunden ledig i et annet oppdrag..." kan du velge mellom de oppdragene som er synlige for deg i dette CRM'et. 

Kunden vil etter lagring ligge Ledig og "Usegmentert" i det nye oppdraget. 

Når du flytter en kunde til et annet oppdrag, vil den ALLTID gjøres Ledig i det oppdraget du flytter kunden til. Det betyr at kunden vil forlate den nåværende statusen, inkludert eventuelle oppfølginger. Kunden tar selvsagt med seg sin historikk over i det nye oppdraget.

Flytte en kunde til et annet segment

Ved å trykke på knappen "Flytt til et annet segment..." får du velge mellom de segmentene som allerede er opprettet på dette oppdraget. 

Til forskjell fra når du flytter kunder mellom oppdrag, vil kunden alltid beholde sin nåværende tilstand ved flytting mellom segmenter. Du kan dermed flytte kunden mellom segmenter uten å tenke så mye på om kunden har aktive oppfølginger eller lignende. 

Flytte kunder mellom oppdrag

For å flytte kunder i et CRM mellom oppdrag går du via Dataeier og Kundehåndtering. Disse "flere kundene" utgjør et utvalg av kunder, og hele denne prosessen er nærmere beskrevet i artikkelen "Hvordan gjør jeg et utvalg av kunder?".

Flytte kunder mellom segmenter

For å flytte kunder mellom segmenter i et oppdrag starter du inne i selve Oppdraget. Før du kan flytte kundene må du gjøre et utvalg, og dette og selve flyttingen er nærmere beskrevet i artikkelen "Hvordan gjør jeg et utvalg av kunder?". 

God flytting!