Hvordan kopierer jeg et oppdrag?

Siden du kan ha svært ulike oppsett på ulike oppdrag, kan det være nyttig å kopiere de i stedet for å lage nye.

Fra hvor kan jeg kopiere et oppdrag?

Fra oppdragsoversikten kan du kopiere oppdrag ved å klikke på oppdraget du vil kopiere og deretter velge "Kopier oppsettet for dette oppdraget". 

Når du kommer videre herfra får du velge et navn på det nye kopierte oppdraget. 

Merk at oppdrag kun lar seg kopiere innad i en Dataeier og et CRM. Dette gjøres blant annet av konkurransehensyn, da man kan ha Dataeiere som ikke skal dele informasjon om oppdragsoppsett. Det er også viktig siden CRM-felter som er referert til i ett oppdrag ikke nødvendigvis har samme referanser i et annet CRM, og man kan få "brutte lenker".

Hva er det som blir kopiert?

Når du kopierer et oppdrag blir alt av oppsett på oppdraget kopiert, for eksempel kundeflyt, utfallsalternativer og kommunikasjonsoppsett, men ingen kunder, segmenter eller historikk blir kopiert. 

Dette betyr at det er helt ufarlig å kopiere et oppdrag og vi anbefaler at du kopierer oppdrag du har brukt mye tid på å sette opp og heller gjøre mindre justeringer i kopien fremfor å gjøre alt på nytt. 

 

Tips! Gi det nye oppdraget et navn som skiller det tydelig fra det du kopierer. Du kommer til å takke oss når du har 100+ oppdrag. :)