Hvordan kan jeg korrigere eller rette feilregistreringer av utfall?

Ingen er perfekte, og alle gjør feil fra tid til annen. I Cube kan du korrigere feil som har skjedd i registrering av utfall på ulike vis.

Generelt om retting og korrigering i Cube

Hvis du har brukt Cube en stund, vet du at det ikke er så lett å SLETTE ting. Dette er fordi Cube har en datastruktur som forutsetter at ting eksisterer selv om de ikke er relevante eller skal være synlige lenger. Å slette ting fører ofte til feilsituasjoner fordi det kan være andre ting man ikke har tenkt på som peker på eller er avhengig av det som blir slettet. Derfor handler retting av feil i Cube meget sjelden om å slette noe og oftest om å endre eller rette noe i stedet. 

Hvor kan jeg korrigere feil registrert utfall?

Fra Kundedetaljer kan du velge et registrert utfall og få tilgang til korrigering. 

Velg_en_event

Hvordan korrigerer jeg?

Avhengig av hva som passer best kan du velge mellom å gjennomføre selve korrigeringen selv, eller å legge korrigeringen over til en annen bruker. Sistnevnte brukes mye for å sørge for at brukere (selgere, agenter, rådgivere) kan gjøre det riktig selv for dermed å vite bedre neste gang.

Gjøre korrigeringen selv

Når du gjør korrigeringen selv, retter du det registrerte utfallet uten å involvere den opprinnelige brukeren (eller, det kan jo hende at det var du som gjorde feilen i utgangspunktet, hva vet vi?). 

For å korrigere selv, trykk på knappen "Korrigér selv..."

Du vil nå få beskjed om hva som vil skje med utfallet når du korrigerer det. 

Trenger korrigering er en tilstand som lever på utsiden av kundeflyten, men fungerer ellers som en kundestatus som man kan gå "hvor som helst" videre fra, men som likevel forholder seg til den gjeldende kundeflyten til oppdraget. Kunder som er i denne tilstanden vil dukke opp i "mitt arbeid" til den brukeren som har ansvaret for korrigeringen. 

Når du så trykker "Lagre", blir du tatt til Kundebildet for å registrere det riktige utfallet. 

Legg merke til at du kan velge om du vil la registreringen ligge på den opprinnelige brukeren og på det opprinnelige tidspunktet eller om du vil overstyre dette med at det er du som lagrer dette nå. Dette styrer hvordan korrigeringen vil slå ut i rapportene dine. 

Hvis jeg skal endre fra "Ikke salg" til eksempelvis "Nei for nå", vil jeg få muligheten til å kopiere eventuelle tidligere registreringer av dette utfallet fra kundens historikk.

Når du korrigerer vil du bli tatt til en "kopi" av det utfallet som lå der fra før slik at eventuelle kommentarer og utfylte informasjonsfelter ligger klare hvis du trenger de. 

I dette tilfellet er det ingen tidligere slike registreringer, så da bare lagrer vi det nye utfallet. 

Hvis du nå går tilbake til Kundedetaljer, vil du legge merke til følgende: 

Det gamle utfallet ligger der fortsatt, men er definert som "Ikke relevant" for rapportering og er markert med et symbol som forteller deg at dette utfallet er registrert men ikke vil være med i noen aktivitetsrapporter. 

Siden jeg ba om at det nye utfallet skulle registreres nå, har det dermed forsvunnet et "Ikke salg" fra dagens aktivitetsrapport og en "Nei for nå" har kommet til. 

Legge til korrigering (av andre)

La oss si at noen har sendt et tilbud de ikke skulle ha sendt, og vi vil at de skal gå tilbake og rette det selv. Dette kan spesielt være nyttig der man må snakke med kunden på nytt eller brukeren har informasjon som er vanskelig for oss å få tak i akkurat nå. 

For å få brukeren til å korrigere det selv ved første anledning, trykker vi "Legg til korrigering...". Her får du noen flere valg å ta stilling til. 

For det første må du velge hvem som skal få ansvaret for å korrigere kunden. Den brukeren du velger som Ansvarlig vil få kunden opp i Mitt Arbeid under "Til korrigering", som er en egen gruppe med oppfølginger som også er synlig i Kundebildet. 

Under "Årsak" kan du skrive en kommentar som kanskje forteller brukeren hva hen skal gjøre med kunden, hva som er feil, eller kanskje en oppmuntrende hilsen. Her står du fritt. 

For å gjøre det enklere for brukeren å gjøre riktig korrigering kan det være lurt å se på hvilke statusoverganger (altså utfall, i praksis) hen skal få lov til å velge mellom ved korrigering. Her er det som standard valgt alle som finnes i kundeflyten. 

Åpne tilbud som korrigeres vil fjernes når du går videre, og eventuelle detaljer som ble registrert i forbindelse med det blir tatt vare på til brukeren skal korrigere utfallet. 

Når du lagrer vil kunden ligge i den nye tilstanden "Trenger korrigering" og produktet og det forrige utfallet vil være gjort irrelevant. 

Det tilbudte produktet er også borte. Så, hva skjer nå?

Kunden finnes nå i Mitt Arbeid for den valgte brukeren. I dette tilfellet er det samme bruker som la kunden til korrigering. :) Legg merke til at kommentaren vises i denne oversikten. 

Velg_kunde_til_korrigering_mittarbeidNår du velger kunden herfra, vil du som vanlig bli tatt til Kundedetaljer og kan deretter Velge kunden for å registrere riktig utfall. 

I og med at det bare ble angitt at "Tilbud sendt" skulle være tilgjengelig, ble det slik. Siden det allerede er et tilbud registrert fra før i kundens historikk (selv om dette ikke er relevant for rapportering) kan brukeren kopiere dette eller et annet utfall når det nye og riktige skal legges inn ved å trykke på den blå "Kopier"-knappen. 

Når du lagrer det valgte utfallet som skal kopieres vil Cube hente opp en ny utgave basert på det som var registrert tidligere. Dette inkluderer valgt produkt og eventuelle utfylte informasjonsfelter. 

Så er det bare å endre det som var feil, for eksempel prisen eller innholdet i et av informasjonsfeltene, og så er korrigeringen gjennomført. 

Kunden forsvinner nå fra "Kunder som trenger korrigering" i Mitt Arbeid og er tilbake i riktig tilstand/status i Kundeflyten. 

Rapporteringseffekt

Det er mulig å endre rapporteringseffekten for et registrert utfall uten å korrigere det. Dette vil ofte være nyttig i tilfeller der noe har blitt registrert dobbelt eller av andre årsaker ønskes holdt utenfor aktivitetsrapportene. 

Du kan endre Rapporteringseffekten for hvert enkelt utfall i hendelsesoversikten i Kundedetaljer.

Når du trykker på "blyanten" vil du få noen valg. 

Du kan velge om utfallet skal inkluderes (det vil si telles med) i rapporter rundt omkring i Cube, og eventuelt hvem utfallet skal være registrert av og når det skal ha skjedd. 

På denne måten har du mulighet til å påvirke historiens gang - ikke verst på en helt vanlig arbeidsdag!