Hvordan legger jeg produkter til i et oppdrag?

For å få tilgang til å registrere produkter som del av et oppdrag, må de legges til. Her kan du lese mer om det.

Hvor kan jeg legge til produkter på oppdraget?


Fra Oppdragsdetaljer finner du "Tilgjengelige produkter" under Kundeflyt. 

Merk at produktene du skal gjøre tilgjengelig for et oppdrag først må finnes i produktkatalogen til oppdragets Dataeier.

Å sette opp produkter er beskrevet nærmere i en annen artikkel. 

 

 

Legge til produkter i oppdraget

Hvis du har angitt i oppdragets Kundeflyt at det skal registreres produkter, men ikke har lagt til noen ennå, vil du få beskjed om dette først. 

Ved å trykke på "Legg til produkt i oppdraget" vil du få presentert produktene som finnes i dataeierens produktkatalog. 

add productAlt av oppsett er allerede gjort i produktkatalogen, med noen viktige unntak som vi kommer tilbake til. 

Du kan legge til ett eller flere produkter av gangen.

 

Når du har lagt til produktet kan du bestemme om selger(e) skal få lov til å endre på prisen på produktet. Dette gjelder oftest når prisen tilsvarer en estimert kontrakts- eller avtaleverdi, da gjerne i bedriftsmarkedet. 

Endringer du gjør her får effekt umiddelbart i Kundebildet, men påvirker ikke produktkatalogen utover at produktet nå er registrert "i bruk" på dette oppdraget. Du kan når som helst fjerne og legge til produkter i et oppdrag. 

Omsetning og Provisjon

Når produktet er lagt til i oppdraget kan du bestemme om det skal være med i beregningen av Omsetning og Provisjon. Dette følger altså av oppdraget og ikke av produktet, noe som gjør det mulig å ha ulik oppførsel for ulike oppdrag med samme produkt. 

Hvilken verdi som skal gjelde for produktet er allerede angitt i produktkatalogen, og det er der du også kan gjøre endringer på dette. 

 

 

 

Når det gjelder provisjonsberegning er det likedan, det er verdien for Provisjon på produktet i produktkatalogen som du her kan bestemme om skal brukes. 

Det er verdt å merke seg at både pris, omsetning og provisjon lagres ved hver enkelt produktregistrering. Hvis du endrer disse verdiene i produktkatalogen vil det med andre ord ikke ha tilbakevirkende kraft, men bare påvirke nye registreringer.