Hvordan navigerer jeg i undermenyene i Cube?

Under toppmenyen vil du på enkelte sider finne en undermeny som du kan navigere videre i. Slik gjør du det!

Hvor finner jeg undermenyen(e)?

Enkelte seksjoner i Cube inneholder mange underavdelinger, slik som for eksempel Oppdragsdetaljer, Dataeier og Brukerprofil. Du vil som regel komme til en side med en undermeny når du velger et oppdrag, en dataeier eller en bruker fra Alle Oppdrag eller Alle Brukere.  

På disse sidene vil du se undermenyen dukke opp under toppmenyen (noe som jo er ganske logisk), som for eksempel på et Oppdrag: 

Hvordan fungerer undermenyene?

Undermenyer fungerer omtrent likt som toppmenyen, altså at valgene brettes ut når du holder musepekeren over overskriften. Klikk på et valg vil ta deg til den aktuelle siden eller funksjonen for det valgte oppdraget. 

Snarveier

I undermenyene vil du også finne snarveier for å gå til andre oppdrag, brukere eller dataeiere. Ved å bruke snarveien slipper du å gå tilbake til oversiktssiden for å se på et annet element og kan gå direkte dit du skal. 

Snarvei mellom ulike oppdrag

Trykk på oppdragsnavnet for å velge et annet oppdrag å vise den samme siden for - i eksempelet er det Utfallsrapporten. 

Snarvei_oppdrag

Snarvei mellom ulike dataeiere

Det finnes mange rapporter på dataeiernivå, og hvis du har mange dataeiere kan det være greit å gå direkte mellom de. 

Snarvei_dataeier

Snarvei mellom ulike brukere

Trykk på brukernavnet for å velge en annen bruker - du vil lande direkte på den samme siden du står på (i eksempelet er det brukerens Mitt Arbeid som vises). 

Snarvei_bruker

Har du tilbakemeldinger til oss?

Vi setter stor pris på din ærlige tilbakemelding om hva du synes om Cube, og den visuelle fremstillingen er en viktig del av dette. 

Send oss gjerne en tilbakemelding ved å svare på noen korte spørsmål her