Slik setter du opp integrasjonen mellom Cube og ITX UC første gang

For å få Cube og ITX UC til å samhandle må det gjøres et førstegangs oppsett. Dette hjelper Headshed Support deg med.

Førstegangsoppsett av ITX UC i Cube


Vi hjelper deg med å sette opp integrasjonen mot ITX UC når du skal gjøre det første gang. Ta kontakt med Headshed Support for å få dette i stand.  

Når dette er satt opp vil du kunne se informasjon om Dialer_url, API-token, RCNTRL og Corp-innstillingene i Cube. Dette er tilkoblingsinnstillingene som skal brukes av vårt API når Cube trenger tilgang til ITX-portalen for konfigurering, oppringing osv.

Tilgangsgruppe_for_nye_brukere er hvilket tilgangsnivå nye sluttbruker(e) i ITX-portalen skal ha som standard. Se også “Brukerkonfigurasjon”. 

Her kan du også sette antallet sekunder det skal ringe når du bruker Autoring, eller “antall_sekunder_mellom_forsøk_for_autoring”, som det også heter.