Hvordan legger jeg til nye kunder i Cube manuelt?

Det er mulig å legge til nye kunder i et oppdrag i Cube. Når en ny kunde legges til vil den ha status som ledig og blir dermed tilgjengelig når brukere jobber på en liste i dette oppdraget.

Det er tre ulike måter å legge til nye kunder i Cube:

 • Excelimport
 • API
 • Legge til en kunde manuelt

Hvor går jeg for å legge til en kunde manuelt i Cube?

Velg Kunde fra toppmenyen og klikk deretter på + Ny Kunde.

Hvilke detaljer trenger jeg fylle ut om kunden jeg skal legge til? 

Det lønner seg ofte å legge inn så mange kjente kundedetaljer som mulig. Følgende felter vil være tilgjengelig:

 • Kundeid *) obligatorisk, se tips under
 • Navn 
 • E-post
 • Telefonnummer
 • [Andre informasjonsfelter]

Kundeid er obligatorisk felt og må fylles ut for å kunne lagre detaljene og legge til kunden. 

Vi anbefaler at du også alltid fyller ut navn fordi du da vil få en knapp å trykke på for å velge kunden i søkeresultater og tabeller. 

Med [Andre informasjonsfelter] menes eventuelle egendefinerte informasjonsfelter for det aktuelle datasettet. Du kan opprette/endre disse under CRM-innstillingene for dataeieren. 

Hva skal jeg gjøre for å lagre kundedetaljene jeg har lagt inn?

For at kunden skal legges til må du først definere hvilket oppdrag kunden skal inn i.

Når ønskede kundedetaljer er fylt ut kan man velge mellom tre alternativer for hva som skal skje i forbindelse med at informasjonen lagres og kunden opprettes: 

 • Lagre og lås/registrer utfall

Lagrer kunden og åpner den i aktivt kundebilde slik at du kan registrere et utfall. Når du har kunden åpen i aktivt kundebilde er den låst for andre brukere og bare du kan registrere utfall.

 • Lagre og se detaljer

Lagrer kunden og åpner den i detaljert kundebilde. Kunden vil være tilgjengelig for andre brukere som eventuelt jobber med ledige kunder på listen.

 • Lagre og legg til en til

Lagrer kunden og lar deg bli på siden for å legge til flere kunder. Kunden vil være tilgjengelig for andre brukere som eventuelt jobber med ledige kunder på listen.