Live monitorering for innkommende aktivitet

Salgsledere kan følge med live på hva som foregår på de innkommende linjene og evt. ta aksjon (endre prioriteringer/bemanning etc.)

Monitorering - Live status for innkommende aktivitet på linjer

Brukere med tilgangen Reporting eller Campaign Management har tilgang til å se Live Status for innkommende samtaler.

Det som vises i oversikten p.t. er følgende tall for alle linjer:

- Ventende samtaler (samtaler i kø)

- Aktive samtaler som initiert innkommende

- Tilordnede agenter
Brukere som har valgt linjen i Innkommende aktivitet. Mouseover på tallet vil vise deg hvilke agenter som har valgt linja

- Besvarte anrop i dag
Dette inkluderer alle besvarte anrop - både tilbakering på prediktive anrop og linjeanrop

- Tapte anrop i dag

Status for linjene oppdateres automatisk hvert 7. sekund.

Tapte anrop i dag hentes inn fra ringesystemet og kan ha opp til 10 minutters forsinkelse.