Hvordan registrerer jeg Utfall på flere kunder samtidig og hva kan det brukes til?

I Cube er det mulig å registrere det samme utfallet på flere kunder samtidig. Dette kan være nyttig når man har behov for å flytte et utvalg av kunder til en status med definerte egenskaper.

Masseregistering av Utfall

For å registrere utfall på flere kunder samtidig går man først til det aktuelle oppdraget og velger deretter Kontroller > Registrer Utfall under menyvalget Kunder i oppdraget. 

Ved å bruke utvalgsfunksjonaliteten, som du kanskje kjenner igjen fra segmenteringsverktøyet, er det mulig å velge hvilke kunder man ønsker å registrere et felles Utfall for. 


Det er mulig å velge kunder til utvalget ut fra følgende segmenteringsverdier:

 • Segment
 • Kundestatus (kundens nåværende status)
 • Antall forsøk
 • Har e-post (sant/usant)
 • Har telefonnummer (sant/usant)
 • [Andre informasjonsfelter]

Med [Andre informasjonsfelter] menes eventuelle egendefinerte informasjonsfelter for det aktuelle datasettet. Savner du et av feltene dine? Legg det til ved å trykke på den grønne knappen nederst.

Når kundeutvalget er definert, er det mulig å velge utfallet man ønsker å registrere. Videre er det mulig å fylle ut utfallsdetaljer og deretter lagre utfallet. Merk at samtlige kunder i utvalget vil bli behandlet ut fra det du angir av detaljer her.

Masseregistrere_utfall

Hvilke Utfall som er tilgjengelig vil avhenge av kundestatus for kundene i utvalget og hvilke gyldige overganger som er definert av den aktuelle kundeflyten. Dette betyr at dersom utfallet man ønsker å registrere ikke er synlig, er det kunder i utvalget som ligger i statuser hvor utfallet ikke er tilgjengelig i kundeflyten.


Hva kan man bruke masseregistrering av Utfall til? 

For å illustrere eksempler på hva masseregistrering av Utfall kan brukes til, vil man her kunne definere to scenarioer:

 • Gevinstregistrering
 • Masseutsendelse av SMS

Gevinstregistrering

I dette scenarioet ønsker man å registrere gevinst på et utvalg av kunder. I et slikt tilfelle er det definert et Utfall i kundeflyten som er navngitt eksempelvis Utsendt. 

For å kunne velge de kundene man ønsker å registrere et felles Utfall for er det nødvendig å kunne identifisere de riktige kundene. Dersom dette ikke er mulig ut fra data som allerede ligger i Cube må det importeres en verdi på et egendefinert informasjonsfelt på kundekortet. I dette eksempelet er det ønskelig å importere en dato på et informasjonsfelt som er navngitt Utsending.

Benytt en excelfil som inneholder de kundene man ønsker å flytte til statusen Utsendt. Opprett en kolonne i filen hvor man setter inn en verdi på alle rader. I dette tilfellet settes det inn dagens dato. På denne måten muliggjør man å kunne identifisere kundene når utvalgsfunksjonaliteten skal benyttes for masseregistrering av utfall.

Filen importeres til Cube ved å oppdatere kundekortene med informasjon fra denne opplastingen. Det er i dette tilfellet kun nødvendig å matche verdier på feltene Kundeid og Utsending. I siste steg av importen vil du kunne merke deg i hvilket oppdrag kundene eventuelt befinner seg i. 

Følg deretter stegene beskrevet om Masseregistrering av utfallMerk at man dette eksempelet benytter analysefeltet Utsending for å velge de riktige kundene man ønsker å registrere et felles Utfall for. 

Husk!

 • Sjekk at antallet kunder i utvalget stemmer, dersom man har denne informasjonen tilgjengelig. 
 • Sjekk om noen av kundene ligger i statuser man eventuelt ikke skal registrere utfall på.

Masseutsendelse av SMS

I dette scenarioet ønsker man å sende en felles SMS til et utvalg av kunder. I et slikt tilfelle er det definert et Utfall i kundeflyten som er navngitt eksempelvis SMS-varsling. Det må i tillegg være definert en SMS-flyt på dette utfallet. 

SMS-flyt defineres på oppdragsoppsettet og gjøre det mulig å sende en SMS automatisk når et konkret utfall registreres. 

For å kunne velge de kundene man ønsker å registrere et felles Utfall for er det nødvendig å kunne identifisere de riktige kundene, altså de som skal motta SMS'en. Dersom dette ikke er mulig må det importeres en verdi på et egendefinert informasjonsfelt på kundekortet. I dette eksempelet er det ønskelig å importere en dato på et informasjonsfelt som er navngitt SMS-varsling.

Benytt en excelfil som inneholder de kundene man ønsker å masseregistrere utfallet SMS-varsling . Opprett en kolonne i filen hvor man setter inn en verdi på alle rader. I dette tilfellet settes det inn dagens dato. På denne måten muliggjør man å kunne identifisere kundene når utvalgsfunksjonaliteten skal benyttes for masseregistrering av Utfall.

Filen importeres til Cube ved å oppdatere kundekortene med informasjon fra denne opplastingen. Det er, i dette tilfellet, kun nødvendig å matche verdier på feltene Kundeid og SMS-varsling. I siste steg av importen vil du kunne merke deg i hvilket oppdrag kundene eventuelt befinner seg i. 

Følg deretter stegene beskrevet om Masseregistrering av UtfallMerk at man i et slikt scenario benytter analysefeltet SMS-varsling for å velge de riktige kundene man ønsker å registrere et felles utfall for. 

Husk!

 • Sjekk at automatisk utsendelse av SMS er skrudd på før man lagrer utfallet SMS-varsling.
 • Sjekk at antallet kunder i utvalget stemmer, dersom man har denne informasjonen tilgjengelig. 
 • Sjekk om noen av kundene ligger i statuser man eventuelt ikke skal registrere utfall på.