Mindre Excel når du skal lage nye ringelister

Å lage nye kampanjer og oppdrag har tidligere vært en jobb som involverte en del eksportering, klipping og liming i Excel og importering. Vi har nå laget en ny funksjon for å flytte kunder mellom oppdrag og gjøre de klare til ny aktivitet.

Du kan nå gjøre kundeutvalg på tvers av oppdrag og enkelt flytte kunder dit du vil ha dem.

Tidligere har dette vært begrenset til å være mulig innenfor et enkelt oppdrag, men ikke nå lenger.

Den nye modulen finner du under "Kundehåndtering" på hver enkelt dataeier, og den erstatter "Kunder". For eksterne brukere vil den gamle siden "Kunder" fortsatt være tilgjengelig.

Dette gjør at du får enda mer fleksibilitet i Cube siden du når som helst kan gjøre et utvalg av kunder og plassere de i et ønsket oppdrag - uavhengig av hvilken tilstand kunden har i kundeflyten.

Merk at alle kundene i utvalget vil bli Ledige - dette gjelder i tillegg de som allerede måtte være i det oppdraget du flytter kunder til. Med andre ord blir alle kunder i utvalget flyttet og gjort Ledig. All kundeinformasjon følger naturligvis med slik at kundereisen ivaretas.