Hvordan får jeg oversikt og kontroll over alle personlige oppfølginger?

Som leder har man av og til behov for å se personlige oppfølginger for andre selgere og oppdrag, og gjøre grep. Les mer her.

Hvor finner jeg oversikten over personlige oppfølginger?

I toppmenyen under hovedvalget "Kunder" finner du Personlige Oppfølginger, gitt at du har tilgang til denne. Hvis du ikke har tilgang og trenger det, ta kontakt med en administrator. 

Hvordan bruker jeg oversikten over personlige oppfølginger?

I oversikten over personlige oppfølginger kan du velge å se bare de passerte oppfølgingene (altså der det angitte tidspunktet har passert) eller alle oppfølginger (også de frem i tid). 

Etter å ha gjort et utvalg av oppfølginger i listen (nederst) er det to hovedaksjoner du kan gjøre med de utvalgte. 

Ved å "flytte valgte kunder til Ledig" vil samtlige kunder i utvalget få endret sin status til Ledig i det oppdraget de befinner seg i. Det betyr også at det aktive oppfølgingstidspunktet vil forsvinne, men det vil fremgå av historikken til kunden at det har vært registrert en oppfølging der tidligere. 

Hvis du vil beholde kundens tilstand og oppfølgingstidspunktet slik det står, men la noen andre overta oppfølgingen, kan du i stedet "la denne brukeren være ansvarlig for de valgte kundene", og velge en spesifikk bruker. Når du trykker "kjør" vil oppfølgingen(e) hektes på den valgte brukeren og denne brukeren vil deretter finne disse i Mitt Arbeid. 

Selve listen over oppfølginger inneholder informasjon som kan filtreres (bruk søkefeltet). 

Oppfølginger_liste

Du kan markere enkeltvis eller alle du ser og deretter velge aksjon i seksjonen over. 

Det kan være hensiktsmessig å filterere listen og velge alle, men vær obs på hvor mange oppføringer som er synlige (øverst til venstre i tabellen står det hvor mange som skal vises i listen av gangen). "Merk alle" markerer bare de oppfølgingene som er synlige på den siden av tabellen du står på. Husk også at "bare passerte" oppfølginger er forvalgt.

Vanlige bruksområder

Noen måter å bruke denne siden på inkluderer:

  • Flytte oppfølginger fra en bruker som har sluttet/er borte til en annen bruker
  • Tilbakestille oppfølginger på avsluttede oppdrag
  • Sjekke hvilke brukere som har (for) mange passerte oppfølginger
  • Kontrollere om det er åpne oppfølginger enten frem eller tilbake i tid på et oppdrag