Hvordan styrer jeg tilgangen til brukere?

Med tilgangskontroll kan man definere hvilken funksjonalitet som skal være tilgjengelig for brukere og dermed sette regler for hva brukerne kan gjøre i Cube.

Hvor administrerer jeg brukertilgangene i Cube? 

Brukertilganger administreres på innstillingene for brukerprofil. 

 1. Gå først til Brukere (fra toppmenyen) og velg deretter Alle brukere
 2. Velg brukeren du ønsker å endre brukertilgang for.
 3. Velg Profil i menyen til venstre på Brukersiden.
 4. Klikk på knappen for å endre brukerens tilganger. 
  Uten navn-4

Hvordan endrer jeg brukertilganger? 

Hvilke tilganger den aktuelle brukeren skal ha administreres ved å sette én hake per tilgang. 

Hvilke brukertilganger finnes i Cube og hva kan en bruker gjøre med de ulike tilgangene?

Det finnes flere ulike typer brukertilganger som definerer hva en bruker har tilgang til i Cube:

 • Administrator
   • Brukeroppsett
   • Endre oppsett for integrasjoner
   • E-post- og SMS-utboks
   • Arkivere oppdrag 
 • Oppdragsoppsett
   • Dataeier- og oppdragsoppsett
   • Aktivitetsrapport 
   • Oppdrags- og kunderapporter
   • Kundeimport og segmentering
 • Rapportering
   • Aktivitetsrapport (ingen informasjon om omsetning)
   • Oppdrags- og kunderapporter
   • Segmentering
 • Individuelle resultater
   • Aktivitetsrapport for brukere 
 • Omsetning
   • Informasjon om omsetning i alle aktivitetsrapporter
 • Kundebehandling
   • Søk og se informasjon om alle kunder
   • Aktiv kundebehandling - kan jobbe på lister og enkeltkunder
   • Mitt Arbeid (administrere egne og delte kundeoppfølginger 
   • Egen aktivitetsrapport
 • Utvidet kundebehandling
   • Endre kunders tilstand og flytte kunder til andre oppdrag
   • Frigjøre en valgt kunde
 • SMS prosessering
   • Se og behandle innkommende og utgående SMS
 • Korrigere gjennomført kundebehandling
   • Korrigere utfall og sende kunder som trenger korrigering tilbake til konsulenter