Hvordan kan du tilpasse informasjonen du ser i rapportene?

I Cube kan du velge hvilken informasjon du vil se i aktivitetsrapportene. Ved å velge de kolonnene som er viktige for deg får du en enklere og mer relevant oversikt over aktiviteten.

Muligheten for å tilpasse informasjonen du ser i rapportene er tilgjengelig på alle områder hvor man finner en oversikt over aktivitet. Dette gjelder blant annet:

For å velge hvilken informasjon du vil vise klikker du på symbolet med tannhjulene som kommer etter teksten Hvilken informasjon vil du se?   

Alle oppdrag

Oppdragsoversikten inneholder i utgangspunktet informasjon om alle oppdrag. Dette inkluderer

Untitled Project-1

Merk også at det er mulig å benytte søkefeltet for å begrense hvilke oppdrag man ønsker å se.

Hvis du har akseptert informasjonskapsler (cookies) fra Cube vil valgene dine huskes så lenge sesjonen din varer. 

Nåstatus

tempsnip2-1

Nåstatus vil gi deg informasjon om hvor kundene er i flyten akkurat nå. Videre kan man velge å se følgende informasjon i oversikten over nåstatus:

  • Status (synlighet)
  • Antall kunder i oppdraget
  • Ansatt ledige kunder i oppdraget
  • Utnyttelsesgrad
  • Antall forsøk (hvor mange kunder har hvor mange forsøk)
  • Status i henhold til gitt aktivitetsgrense (prosentvis ferdigstillelse i forhold til gitt aktivitetsgrense)

Aktivitet i perioden

tempsnip3

Aktivitet i perioden inneholder informasjon om registrerte utfall og historikk fra den valgte tidsperioden.

Videre kan man velge å se følgende informasjon i oversikten over aktivitet i perioden:

Budsjett, Budsjettoppnåelse, Aktivitetstimer, Timer ført på egendefinerte oppgaver, Timer, Tilslagsrate, Antall ja, Ja per Aktivitetstime, Antall produkter, Produkter per Aktivitetstime, Antall møter, Møter per Aktivitetstime, Antall utfall, Utfall per aktivitetstime, Antall progresjonsutfall, Progresjonsutfall per Aktivitetstime, Progresjonsrate, Antall konklusjoner, Konklusjoner per Aktivitetstime, Antall nei, Nei per Aktivitetstime, Ringeforsøk, Samtaler, Ringeforsøk uten svar, Mobilsvar, Avbrutte ringeforsøk, Prosent avbrutte ringeforsøk, Nummerfeil i ringeforsøk, Oppkoblingsfeil under ringeforsøk, Tilbakering samtaler, Innkommende Samtaler, Total samtalevarighet, Gjennomsnittlig varighet per samtale, Total prosesstid, Omsetningsoppsett, Omsetning (basert på grunnlaget for omsetningsberegning på oppdraget), Omsetning per Aktivitetstime, Provisjon (basert på grunnlaget for provisjonsberegning på oppdraget), Provisjon per Aktivitetstime

PUH! Det var mye info. Du vil sannsynligvis ikke se alt dette samtidig. 


Oppdragets aktivitet / Brukerens aktivitet

Både oppdrag og brukere har sin egen aktivitetsrapport. Aktivitet totalt for oppdraget/brukeren inneholder informasjon om utfall og historikk fra den valgte tidsperioden.
Om du ønsker og lese mer om hvordan du kan orientere deg i ditt arbeid klikk her

Videre kan man velge å se følgende informasjon i oversikten over aktivitet i perioden:

      Buds
jett, Budsjettoppnåelse, Aktivitetstimer, Timer ført på egendefinerte oppgaver, Timer, Tilslagsrate, Antall ja, Ja per Aktivitetstime, Antall produkter, Produkter per Aktivitetstime, Antall møter, Møter per Aktivitetstime, Antall utfall, Utfall per aktivitetstime, Antall progresjonsutfall, Progresjonsutfall per Aktivitetstime, Progresjonsrate, Antall konklusjoner, Konklusjoner per Aktivitetstime, Antall nei, Nei per Aktivitetstime, Ringeforsøk, Samtaler, Ringeforsøk uten svar, Mobilsvar, Avbrutte ringeforsøk, Prosent avbrutte ringeforsøk, Nummerfeil i ringeforsøk, Oppoblingsfeil under ringeforsøk, Tilbakering samtaler, Innkommende Samtaler, Total samtalevarighet, Gjennomsnittlig varighet per samtale, Total prosesstid, Omsetningsoppsett, Omsetning (basert på grunnlaget for omsetningsberegning på oppdraget), Omsetning per Aktivitetstime, Provisjon (basert på grunnlaget for provisjonsberegning på oppdraget) og Provisjon per Aktivitetstime. 

Ingen velger noensinne å se alt. Til det er skjermen for liten og livet for kort.