Hva kan jeg gjøre i Kundedetaljer?

Når du klikker på en kunde vil du komme til Kundedetaljer. Her finnes mye tilgjengelig informasjon og du kan gjøre mange ulike operasjoner.

Oversikt

Velg Kunde: Kundedetaljer vs Kundebildet

I Kundedetaljer kan du ikke registrere utfall på kunden, og den regnes heller ikke som din nåværende kunde. Det er med andre ord fullt mulig at en annen bruker allerede har kunden oppe i Kundebildet (du vil i så fall se det øverst til venstre under kundens Tilstand) eller at en annen bruker eller prosess gjør noe med kunden mens du sitter og ser på Kundedetaljer. Når du Velger en Kunde, tas du til Kundebildet; dermed blir den din Nåværende Kunde og du kan gjøre operasjoner innenfor det Oppdraget tillater. 

Merk at hvis oppdraget som kunden ligger på er i Prediktiv visningsmodus, vil det ikke være mulig å velge kunden manuelt

Høyre side: Kundeinformasjon

Her vil du finne alle informasjonsfelter fra CRM-oppsettet, med den nåværende informasjonen utfylt. Du kan redigere disse feltene ved å klikke direkte på blyanten i tomme felt, eller ved å trykke på blyanten øverst til høyre i tabellen. I tillegg er som vanlig alle feltene søkbare i eksterne tjenester. 

Ved å klikke på hengelåsen vil du få opp informasjon knyttet til personvern for denne kunden - spesifikt det som er registrert om behandlingsansvar og formål for kundens data.

Venstre side: Status og historikk

Øverst på venstre side vil du finne hvilket oppdrag og segment kunden befinner seg i, sammen med kundens nåværende Status (i eksempelet er kunden Ledig). Du vil også se hvem eller hvilken prosess som puttet kunden i denne tilstanden og når det skjedde. 

Status vs Historikk

Kundens status er alltid oppdatert og sier noe om hvor kunden befinner seg akkurat nå. Historikken inneholder registreringer som er gjort på tvers av oppdrag som kunden tidligere har vært i. 

Tilstandaksjoner

Hvis kunden har et oppfølgingstidspunkt kan du endre dette herfra. Du kan også endre hvilken bruker som har ansvar for denne oppfølgingen (og dermed flytte den inn i en annen brukers Mitt Arbeid). 

Kunden kan også flyttes til et annet oppdrag eller et annet segment. 

Hvis kunden flyttes til et annet oppdrag, vil den alltid gjøres Ledig i det oppdraget kunden flyttes til. Flytting til et annet Segmenter i samme Oppdrag medfører ingen endring i kundens Tilstand.

Merk at hvis det er bruker(e) som jobber på oppdraget du flytter kunden til, vil de kunne få presentert den ledige kunden umiddelbart etter at du har flyttet den. 

Produkter

Hvis kunden har åpne (tilbudte) eller lukkede (solgte) produkter vil du finne disse her. Ved å klikke på produktnavnet kan du få flere detaljer. 

Møter

Her vil du finne alle bookede møter på kunden som ikke er slettet.

Eventer (Hendelser/Historikk)

Her vil du finne alle utfall som er registrert på kunden, på tvers av oppdrag, fra "tidenes morgen", det vil si fra kunden oppsto i Cube. Ved å klikke på et innslag kan du se detaljer fra registreringen, eksempelvis kommentarer og ekstra informasjonsfelter. 

Korrigering

Det er folk som jobber i Cube, og det hender folk gjør feil. Ganske ofte, faktisk, og det er helt greit. Du kan enten velge å korrigere (også kjent som "rette") selv eller legge kunden Til Korrigering tilbake til en valgt bruker.

Kunden vil da havne i brukerens Mitt Arbeid i kategorien "Til Korrigering", med din kommentar (Årsak). Du kan velge hvilke tilstandsoverganger brukeren skal ha tilgjengelig når hen skal registrere riktig. 

Hvis du vil endre selv uten å varsle bruker, ser det litt annerledes ut. 

Du blir etter å ha trykket "Lagre" tatt til Kundebildet der du kan registrere riktig utfall. Det som ligger der fra før blir tatt bort fra rapporter, etc. 

Når du retter et utfall på denne måten kan du samtidig angi om det nye utfallet skal registreres som om det var den opprinnelige brukeren som registrerte det på det opprinnelige tidspunktet eller om det skal registreres av deg nå. 

Endre på måten utfall fremstår i rapporter

Du kan også velge å endre på hvordan en registrering skal fremstå i rapportene i Cube. 

Du kan velge å skjule hendelsen fra rapportene ved å endre "Inkludert i rapporter" til "Nei" for å unngå at den skal telles med. Den vil fortsatt være synlig i Kundedetaljer. 

Hvis du vil at den skal telles med, men for en annen bruker eller for et annet tidspunkt, kan du endre dette også.