Hvordan bruke tilslagsanalyse for å bedre ringelister og resultater?

Ved å benytte tilslagsanalyse i Cube kan du identifisere hvilke kunder du lykkes best med å selge til. Deretter kan segmenteringsverktøyet hjelpe deg med å gruppere disse kundene slik at du kan fokusere aktiviteten.

Tilslag beskriver suksessraten for et oppdrag. Mer spesifikt kan man si at tilslagsraten er antall positivt ferdigstilte utfall (stort sett salg) fordelt på antall ferdigstilte utfall (stort sett salg+ikke salg) i oppdraget. Med tilslagsanalysen i Cube kan man identifisere hvilke kunder det er registrert salg på ut fra ulike analysefelt og segmenteringsverdier. Dersom man ønsker å gjøre noen tiltak ut fra funnene i analysen kan man benytte segmentering for å jobbe målrettet mot bestemte kundegrupper. Segmentering basert på tilslagsanalyse gir muligheten for økt salg ved bruk av færre ressurser og optimalt tilpasset kommunikasjon til ulike kundegrupper på riktig tidspunkt.

Hvor finner du tilslagsanalyse i Cube?

Området for tilslagsanalyse finnes under Kunder i oppdraget på oppdragsoppsettet.

Merk at tilslagsanalysen er basert på kundens status, altså hvor kunden er akkurat nå i kundeflyten på dette spesifikke oppdraget. Å flytte kunden ut av oppdraget eller å endre kundens status vil derfor påvirke tilslagsanalysen. 

Hva viser tilslagsanalysen?

Tilslagsanalysen vil vise deg antall ja-kunder (salg) og nei-kunder (ikke salg) ut fra disse segmenteringsverdiene:

  • Segment
  • Kundestatus (kundens nåværende tilstand)
  • Antall forsøk
  • Har e-post (sant/usant)
  • Har telefonnummer (sant/usant)
  • [Andre informasjonsfelter]

 

Med [Andre informasjonsfelter] menes eventuelle egendefinerte informasjonsfelter for det aktuelle datasettet.

Dersom du ønsker å legge til [Andre informasjonsfelter] som analysefelt kan man klikke på tempsnip-2

Hva kan man bruke tilslagsanalysen til? 

Ved å benytte tilslagsanalyse kan man både identifisere hvilke kunder man selger eller ikke selger til. Hva man ønsker å gjøre med denne informasjonen er det få grenser for, men dersom man ønsker å gjøre noen grep kan man benytte segmenteringsverktøyet i Cube.

Eksempelvis kan man opprette et eget segment for en kundegruppe som har lav tilslagsrate. Dette segmentet kan pauses, og vil ikke lenger dukke opp for selgerne på dette oppdraget. 

I et annet tilfelle kan man velge å samle kundegrupper med høy tilslagsprosent i et eget segment og prioritere arbeid mot disse kundene. 

Ved å ha et aktivt forhold til tilslagsanalysen og segmenteringsverktøyet kan man oppnå drastisk redusert ressursbruk og høyere gjennomsnittlig tilslagsprosent.