Hvordan fungerer duplikatkontroll i Cube?

CRM-felter som er satt opp som unike vil automatisk duplikatsjekkes i Cube, men du kan også manuelt kjøre dupliaktkontroll på dine CRM data.

All kundedata er ulik, allikevel har de ofte noe felles ved seg - man ønsker kun 1 kundekort per faktiske kunde. Cube hjelper deg med dette på ulike måter:

  • Definere hvilke CRM-felt som er unike 
  • Manuell duplikatkontroll

På CRM-oppsettet kan du definere hvilke CRM-felt som skal være unike om de må være fyllt ut. Dette vil gi deg en automatisk duplikatkontroll, og sørge for at det ikke er mulig å lage duplikate kundekort for disse feltene i Cube.

Les mer om automatisk duplikatkontroll på felter i CRM-et i avsnittet "Hva betyr Påkrevd og Må være unik om lagt inn?" i artikkelen Hvordan lager/endrer jeg CRM-felter i Cube

Noen ganger kan det være nødvendig å kjøre en manuell duplikatkontroll på andre felt enn de som er satt opp i Cube som unike. Dette kan du bruke Duplikatkontroll i Cube til. Denne finner du inne på en dataeier under Analyse og aksjoner.

Skjermbilde 2023-09-21 095253

Velg hvilket felt du ønsker å kjøre duplikatsjekk på, og trykk på Kjør. Dersom det viser seg at det finnes duplikater i ditt CRM på dette feltet vil du få en lenke til detaljene for denne sjekken. Her kan du se hvilke kunder det er snakk om, slik at du enkelt kan foreta deg de aksjonene du selv ønsker.