Hvordan lager/endrer jeg CRM-felter i Cube?

I Cube har man muligheten til å opprette nye eller endre CRM-felter på en dataeier, og disse kan brukes til import, segmentering og manuell utfylling.

Hvorfor skal jeg legge til eller endre CRM-felter?

Første gang du oppretter en ny dataeier, vil den kun ha et begrenset sett med standard felter

Disse er alltid: 

kundeidnavntelefonnummer 1telefonnummer 2telefonnummer 3 og e-post

Ved første gangs oppsett av en dataeier legger du til alle ytterligere felter du vil at kundene dine skal kunne ha. 

Senere kan behovene endrer seg, for eksempel fordi det dukker opp ny informasjon som kan være nyttig eller nødvendig å registrere på kundene eller hvis noe informasjon viser seg å være unødvendig eller uønskelig. 

Hva kan jeg gjøre med CRM-felter?

Feltene du legger til her brukes til enormt mye i Cube. 

Hvordan legger jeg til et CRM-felt?

Naviger til Dataeieren du ønsker og legge til et CRM-felt til

Når du legger til et CRM-felt til en dataeier, blir det tilgjengelig for alle oppdragene som tilhører dataeieren.

Når du er inne på Dataeieren så kan du trykke på Kundekort, deretter velger du om du ønsker å legge til felter på B2C eller B2B oppdrag. Under førstegangsoppsettet av dataeieren velger du her enten å legge til et B2C eller B2B CRM. 

Videre vil du ha muligheten til å legge til nye informasjonsfelter.  

 

 

Når du har trykket på Legg til et informasjonsfelt, velger du hvilken type felt det skal være. CRM-feltene kan ha forskjellige formater som Dato, Tall, Tekst, E-post, Lenker, etc. Valget du tar her vil bestemme hvilken type data som er tillatt i feltet, samt formatet. For eksempel vil du ikke kunne legge til bokstaver hvis du velger bare tall, og for å importere datoer kreves en viss formatering. 

Alle informasjonsfelter er automatisk tilgjengelige i API'et til Cube når de blir opprettet her. Hvis du eller noen andre allerede bruker API'et til Cube for å hente ut data, bør du avsjekke med de når du gjør endringer her, da det kan påvirke integrasjoner og automatisert dataflyt.

Valg av type felt påvirker også hvordan informasjonen vil oppføre seg i de ulike utvalgsfunksjonene i Cube, som segmentering og registrering av mange utfall samtidig. 

Hva om jeg ønsker å slette eller redigere et eksisterende CRM-felt?

Fra listen over alle CRM-feltene som er lagt til på denne dataeieren vil du ha muligheten til å deaktivere (tilsvarer sletting i praksis, det kan ikke reverseres) eller endre feltene ved å trykke på ikonene til høyre for CRM-navnet. 

Du kan bare endre NAVNET på et aktivt felt, ikke typen. Dette fordi det kan ligge data i feltet fra før på enkelte kunder, og da kan det smelle både her og der hvis du endrer formatet/typen. 

Du vil også se en liste med Deaktiverte informasjonsfelt der du vil ha oversikt over alle tidligere slettede felt.