Hvordan lager/endrer jeg CRM-felter i Cube?

I Cube har man muligheten til å opprette nye eller endre CRM-felter på en dataeier, og disse kan brukes til import, segmentering og manuell utfylling.

Hvorfor skal jeg legge til eller endre CRM-felter?

Første gang du oppretter en ny dataeier, vil den kun ha et begrenset sett med standard felter

Skjermbilde 2023-09-21 085638

Disse er alltid: 

kundeidnavntelefonnummer 1telefonnummer 2telefonnummer 3 og e-post

Kundeid vil i utgangspunktet være påkrevd og må være unik i CRM-et. Ved første gangs oppsett av en dataeier legger du til alle ytterligere felter du vil at kundene dine skal kunne ha.

Senere kan behovene endrer seg, for eksempel fordi det dukker opp ny informasjon som kan være nyttig eller nødvendig å registrere på kundene eller hvis noe informasjon viser seg å være unødvendig eller uønskelig. 

Hva kan jeg gjøre med CRM-felter?

Feltene du legger til her brukes til enormt mye i Cube. 

Hvordan legger jeg til et CRM-felt?

Naviger til Dataeieren du ønsker og legge til et CRM-felt til

Når du legger til et CRM-felt til en dataeier, blir det tilgjengelig for alle oppdragene som tilhører dataeieren.

Når du er inne på Dataeieren så kan du trykke på Kundekort, deretter velger du om du ønsker å legge til felter på B2C eller B2B oppdrag. Under førstegangsoppsettet av dataeieren velger du her enten å legge til et B2C eller B2B CRM. 

Videre vil du ha muligheten til å legge til nye informasjonsfelter.  

 

 

Når du har trykket på Legg til et informasjonsfelt, velger du hvilken type felt det skal være. CRM-feltene kan ha forskjellige formater som Dato, Tall, Tekst, E-post, Lenker, etc. Valget du tar her vil bestemme hvilken type data som er tillatt i feltet, samt formatet. For eksempel vil du ikke kunne legge til bokstaver hvis du velger bare tall, og for å importere datoer kreves en viss formatering. 

Alle informasjonsfelter er automatisk tilgjengelige i API'et til Cube når de blir opprettet her. Hvis du eller noen andre allerede bruker API'et til Cube for å hente ut data, bør du avsjekke med de når du gjør endringer her, da det kan påvirke integrasjoner og automatisert dataflyt.

Valg av type felt påvirker også hvordan informasjonen vil oppføre seg i de ulike utvalgsfunksjonene i Cube, som segmentering og registrering av mange utfall samtidig. 

Hva betyr Påkrevd og Må være unik om lagt inn?

Det er mulig å justere krav for nye og eksisterende CRM-felter i forhold til om de skal være påkrevd og/eller unike om lagt inn. Kundeid kommer i utgangspunktet som påkrevd og må være unikt om fyllt ut. 

Skjermbilde 2023-09-21 085958

Denne kombinasjonen vil gjøre at alle kundene i ditt CRM må inneholde kundeid og alle kundene må ha forskjellig verdi for dette feltet. Dette oppsettet vil gjøre at Cube automatisk sørger for duplikatkontroll på kundeid. Du står fritt til å bruke andre felt med det samme oppsettet, eller om du kun ønsker at et felt eksempelvis skal være påkrevd. Dersom du setter opp et felt som ikke er påkrevd, men som skal være unikt om det er fyllt ut, vil du oppnå duplikatkontroll på dette feltet for de kundene som har verdi. 

Ønsker du å endre et eksisterende felt til å ha krav om unikhet, må du først sjekke eksisterende kundedata. Dette vil gi deg informasjon om det finnes duplikate kunder på dette feltet allerede. Dersom det gjør det må du først rydde opp i disse (tips: åpne detaljene for analysen - her vil du få lenke til de kundene det gjelder), før du kan forsøke å endre oppsettet på nytt. 

Skjermbilde 2023-09-21 091327

Hva om jeg ønsker å slette eller redigere et eksisterende CRM-felt?

Fra listen over alle CRM-feltene som er lagt til på denne dataeieren vil du ha muligheten til å deaktivere (tilsvarer sletting i praksis, det kan ikke reverseres) eller endre feltene ved å trykke på ikonene til høyre for CRM-navnet. 

Du kan bare endre NAVNET på et aktivt felt, ikke typen. Dette fordi det kan ligge data i feltet fra før på enkelte kunder, og da kan det smelle både her og der hvis du endrer formatet/typen. 

Du vil også se en liste med Deaktiverte informasjonsfelt der du vil ha oversikt over alle tidligere slettede felt.