Hvordan bruker jeg SMS i Cube?

Du kan sende SMS fra Cube og motta svar, og dette har svært mange bruksområder. Her kan du lese om hvordan du setter det opp og bruker det.

Før du begynner å bruke SMS i Cube

Å sende SMS fra Cube koster penger. Det er mulig å skru av muligheten til å sende SMS fra Cube, og hvis dette er gjort hos deg kan du ikke bruke utgående (eller innkommende) SMS. Ta kontakt med en administrator for eventuelt å skru det på. 

Ulike bruksområder for SMS i Cube

Med SMS i Cube kan du få til det aller meste du kan tenke deg, og vi har delt opp instruksjonene i flere artikler:

  • SMS flyt i Cube - dette inkluderer
    • Automatisk utsendelse av SMS ved "Ikke svar" på både preview/forhåndsvisning og prediktive ringeforsøk 
    • Automatiske arbeidsflyter som endrer tilstand på kunder som svarer på SMS med godkjent tekst 
    • Automatiske påminnelser etter valgt tid - for eksempel ved tilbud som ikke er besvart

sms_flow_demo