Hvordan hente ut liste over kunder med nåværende status fra Cube?

I Cube kan du laste ned kunder ut fra nåværende status. Dette betyr at du kan laste ned lister i Excel-format med utgangspunkt i hva kundens siste kjente tilstand er.

Følgende rapporter for oppdrag kan eksporteres til Excel:  

Cube gir deg oversikt over den nåværende tilstanden på kunder i oppdraget og i noen tilfeller er det nødvendig at disse kan hentes ut. Kundestatus deles inn i to kategorier:

 • Nåværende kunder
 • Historiske kunder

Kundestatus finnes i menyen til venstre på oppdragsoppsettet under Kunder i oppdraget .

Nåværende kunder

Oversikten presenterer fordeling av kundene som befinner seg i oppdraget nå ut fra deres nåværende tilstand. 

Last ned nåværende kunder

Dersom man ønsker å eksportere kunder i alle tilstander kan man velge Last ned nåværende kunder. Ved å klikke på én av søylene for en valgt tilstand kan man velge å kun laste ned kunder i den definerte tilstanden. 

Historiske kunder

Oversikten presenterer fordeling av kunder som tidligere har befunnet seg i oppdraget ut fra hvilken tilstand de hadde da de forlot oppdraget. 

Last ned historiske kunder

Dersom man ønsker å eksportere kunder i alle tilstander kan man velge Last ned historiske kunder. Ved å klikke på én av søylene for en valgt tilstand kan man velge å kun laste ned kunder i den definerte tilstanden. 

Eksportens innhold

Kundestatus man eksporterer til excel vil inneholde følgende data: 

 • Kundeid
 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Sist oppdatert
 • Sist oppdatert av
 • Sist oppdatert med
 • [Andre informasjonsfelter]
 • Oppdrag navn
 • Oppdrag CRM
 • Dataeier navn
 • Segmentnavn
 • Forsøk
 • Kundestatus
 • Siste endring bruker
 • Siste endring når
 • Siste endring alternativ
 • Siste endring kommentar
 • [Produkter]
 • [Møte agent]
 • [Møtetid fra]
 • [Møtetid til]

Med [Andre informasjonsfelter] menes eventuelle egendefinerte informasjonsfelter for det aktuelle datasettet.

Med [Produkter], [Møte agent], [Møtetid fra] og [Møtetid til] menes eventuelle solgte produkter eller bookede møter på kunde.