Hvordan hente ut utfallsrapport fra Cube?

Rapporter er nødvendig for å få oversikt over aktivitet og resultater i en gitt periode. I Cube kan du laste ned rapporter i Excel-format.

Cube lar deg generere rapporter på ulike nivåer og i noen tilfeller er det nødvendig at disse kan hentes ut. Følgende rapporter for oppdrag kan eksporteres til Excel:  

Rapporter og resultater finnes i menyen til venstre på oppdragsoppsettet.

Du kan selv bestemme hvilken periode du ønsker å hente ut rapporter for.

Utfallsrapport

Utfallsrapporten inneholder alle progresjonsutfall for en gitt periode. Med progresjonsutfall menes utfall som er gitt av en definert kundeflyt. Den presenterer altså alle utfall som er registrert på kunder i oppdraget. I tillegg er det mulig å se hvilken fordeling på ulike utfallsalternativer hvert utfall har. Dette gjøres ved å klikke på søylen for det aktuelle utfallet. 

Utfallsrapporten gir deg ulike alternativer for aksjoner. 

 • Vis alle [antall] utfall
 • Vis alle [type] utfall
 • Last ned

Last ned utfallsrapport

Dersom man ønsker å eksportere hele eller deler av utfallsrapporten kan man velge å laste den ned. Videre velger man den eller de utfallene man ønsker å ha med i rapporten. 

tempsnip

Eksportens innhold

Utfallsrapporten man eksporterer til excel vil inneholde følgende data: 

 • Kundeid
 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-post
 • [Andre informasjonsfelter]
 • Sist oppdatert
 • Sist oppdatert av
 • Sist oppdatert med
 • Kommentar
 • Registrert av
 • Registrert i team
 • Type
 • Utfallsalternativ
 • Registrert når
 • Oppdrag navn
 • Oppdrag CRM
 • Dataeier navn
 • Segmentnavn

Med [Andre informasjonsfelter] menes eventuelle egendefinerte informasjonsfelter for det aktuelle datasettet.