Hva ser jeg i Kundebildet?

Kundebildet gir deg informasjon om kunden og oppdraget du jobber med. I Kundebildet kan du lagre utfall og informasjon etter kundekontakt.

Kundebildet gir muligheten til å få et overblikk over hvem kunden er, se tidligere historikk og få relevant informasjon om oppdraget man jobber på. Det er også der man lagrer utfall og informasjon etter kundedialogen. Utfallet man registrerer blir en del av kunden historikk og oppdragets rapporter.

Kundebildet med beskrivelse

Kundens historikk

Til venstre i Kundebildet vil man finne all historikk på kunden, samt informasjon om kundens nåværende tilstand. Historikken er et resultat av tidligere registrerte utfall i kronologisk rekkefølge. Dette forutsetter at de tidligere hendelsene er registrert av salgsagenten som har jobbet med kunden. Ved å klikke på hendelsene vil man kunne utvide dem for å se eventuelle kommentarer eller detaljer.

Annen informasjon man kan få fra kundens historikk:

 • Solgte produkter
 • Bookede møter
 • Hvor lenge har kunden vært i nåværende tilstand
 • Når kunden skal følges opp igjen

Kundekortet

Kundekortet inneholder informasjon om kunden ut fra ulike informasjonsfelter. Følgende informasjonsfelter vil fremkomme på kundekortet:

 • Navn
 • Kundeid
 • Telefonnummer
 • E-post
 • [Andre informasjonsfelter]

Med [Andre informasjonsfelter] menes eventuelle egendefinerte informasjonsfelter for det aktuelle datasettet. 

Hvilken informasjon man kan hente fra kundekortet avhenger av hva som ble lagt inn da kunden kom inn i Cube og hvilken informasjon eventuelt tidligere salgsagenter har oppdatert eller registrert. Det er med andre ord mulig å legge inn ny informasjon på kundekortet eller endre den som allerede er der for å holde kundekortet mest mulig oppdatert.

Husk alltid å ta hensyn til gjeldende retningslinjer for GDPR og ikke lagre informasjon som er i strid med lov om personvern. Les mer her for mer informasjon. 

Cube har innebygd funksjonalitet for smarte oppslag i ulike søketjenester. Det betyr at det er mulig å gjøre søk på informasjon på relevante felter på kundekortet. Eksempelvis er det mulig å gjøre oppslag på bedriftsnavn i nyttetjenesten, Proff.  

Fra kundekortet kan man i tillegg foreta utgående anrop og sende SMS dersom disse tilleggstjenestene er aktivert. Les med om integrert telefoni her.

Utfall

Utfall registreres som et resultat av kundedialogen. Hvilke progressive utfall som finnes i Kundebildet defineres av hvilken kundeflyt som er tilknyttet oppdraget. Utfallene som registreres blir også en del av resultater og rapporter. Derfor er det en stor fordel at alle som jobber på oppdraget godt kjenner til hvilken betydning de ulike utfallene har. 

Tips! Du kan lære mer om forskjellen på utfall og progresjonsutfall her.

Når man registrerer et utfall er det også mulig å legge inn en kommentar som blir synlig på kundens historikk samt rapporter.

Dersom det er definert av kundeflyten at det skal gjøres en oppfølging i forbindelse med registrering av utfall, kommer oppfølgingskomponenten til syne. Det vil dermed være mulig å sette et tidspunkt for når denne oppfølging skal skje og brukeren som ble satt som ansvarlig vil se oppfølgingen i Mitt Arbeid, samt i Sidepanelet i Kundebildet

Tips! Du kan lære mer om hvordan hjelper Cube deg til å følge opp kundene til rett tid her.

Oppdragsinformasjon

Til høyre i Kundebildet vil man kunne se informasjon om oppdraget og benytte relevante lenker. Følgende informasjon er tilgjengelig: 

 • Navn på dataeier, oppdrag og segment
 • I hvilken periode er oppdraget synlig
 • Personverninformasjon (behandlingsansvarlig og formål)
 • Informasjonsfelt (eventuell informasjon lagt inn av den som administrerer oppdraget)

I tillegg til informasjon om oppdraget kan den som administrerer oppdraget legge opp ulike typer lenker til aktuelle nettsteder eller interne dokumenter som er nyttige i forbindelse med oppdraget.