Hvordan oppretter jeg nye brukere?

Det er mulig å opprette både interne og eksterne brukere i Cube. Når nye brukere lages defineres det hvilke tilganger som skal tildeles.

Hvor går jeg for å legge til en bruker i Cube?

For å legge til nye brukere i Cube går man til Brukere og deretter Ny bruker.

Hva er forskjellen på en intern og ekstern bruker? 

Før å starte å fylle inn informasjon om den nye brukeren velger man om det er en intern eller ekstern bruker som skal opprettes. 

Interne brukere

Interne brukere er oftest noen internt i bedriften som skal ha tilgang i Cube. Eksempelvis kan dette være en salgsagent, konsulent, teamleder, salgsleder. Hvilke tilganger brukeren får definerer hvilken funksjonalitet som skal være tilgjengelig og dermed setter regler for hva brukeren kan gjøre i Cube.

Eksterne brukere

Eksterne brukere er typisk noen utenfor bedriften som skal ha tilgang til å se resultater og rapporter. Eksempelvis kan dette være en oppdragsgiver. Ved opprettelse av eksterne brukere må det defineres hvilke oppdragsgivere brukeren skal ha tilgang til å se resultater for.

Hvilke detaljer trenger jeg fylle ut om brukeren jeg skal legge til?

 • E-post 
  Dette er e-postadressen brukeren benytter for å logge inn i Cube og kan ikke endres i etterkant. 
 • Navn
  Fyll gjerne ut fullt navn på brukeren i dette feltet.
 • Brukernavn
  Dette er navnet på brukeren slik det vil fremkomme i blant annet rapporter i Cube. 
 • Mobilnummer
  Mobilnummeret som legges inn blir benyttet for innlogging med totrinnsbekreftelse.
 • Team
  Dersom det er lagt til ulike Team i Cube, kan brukeren legges til i et spesifikt Team. Med konfigurerte Teams vil det være mulig å se aktivitetsrapport for disse grupperingene og dermed bruke dette for å sammenligne resultater. Dette betyr eksempelvis at det vil være mulig å sammenligne resultater mellom teamene totalt sett, i tillegg til at man kan se hvordan de ulike teamene har prestert på hvert enkelt oppdrag.
 • Tilgangsgruppe

Alle felter er obligatoriske å fylle ut ved opprettelse av nye brukere. 

Når man lager en bruker sendes det automatisk ut en e-post med påloggingsinformasjon. 

Hvilke brukertilganger finnes i Cube og hva kan en bruker gjøre med de ulike tilgangene?

Det finnes flere ulike typer tilgangsgrupper som definerer hva en bruker har tilgang til i Cube:

 • Administrator
   • Brukeroppsett
   • Endre oppsett for integrasjoner
   • E-post- og SMS-utboks
   • Arkivere oppdrag 
 • Oppdragsoppsett
   • Dataeier- og oppdragsoppsett
   • Aktivitetsrapport 
   • Oppdrags- og kunderapporter
   • Kundeimport og segmentering
 • Rapportering
   • Aktivitetsrapport (ingen informasjon om omsetning)
   • Oppdrags- og kunderapporter
   • Segmentering
 • Individuelle resultater
   • Aktivitetsrapport for brukere 
 • Omsetning
   • Informasjon om omsetning i alle aktivitetsrapporter
 • Kundebehandling
   • Søk og se informasjon om alle kunder
   • Aktiv kundebehandling - kan jobbe på lister og enkeltkunder
   • Mitt Arbeid (administrere egne og delte kundeoppfølginger 
   • Egen aktivitetsrapport
 • Utvidet kundebehandling
   • Endre kunders tilstand og flytte kunder til andre oppdrag
   • Frigjøre en valgt kunde
 • SMS prosessering
   • Se og behandle innkommende og utgående SMS
 • Korrigere gjennomført kundebehandling
   • Korrigere utfall og sende kunder som trenger korrigering tilbake til konsulenter

Det er mulig å lese mer om hvordan man administrerer brukertilganger i Cube i denne artikkelen.