Innstillinger for innkommende aktivitet med Cube Dialer

Alt administrator og salgsledere trenger å vite om oppsett og innstillinger for innkommende aktivitet med Cube Dialer

For administrator

Administrator kan få oversikt over hvilke linjer som støtter innkommende aktivitet og justere åpningstider og talemeldinger for linjen. Oppsettet finner du under Telefoni/Innstillinger.

 • Linjenavn
  Du kan gi linjene et egendefinert navn som gjør at de er lettere å gjenkjenne enn nummeret.
 • Opptak for innkommende samtaler på linjen
  Du kan angi om alle innkommende samtaler på linjen skal tas opp og lagres.
 • Angi tilgang på linjene til dine brukere
  For hver linje kan du angi hvilke brukere som skal ha tilgang til å velge å motta innkommende anrop for linjen

 • Åpningstider
  Telefonlinjer som støtter at Cube håndterer innkommende anrop kan settes opp med de åpningstidene du ønsker. Dersom linjen er stengt vil innkommende anrop bli besvart med talemeldingen for "utenfor åpningstid". 
 • Talemeldinger 
  Det er mulig å sette opp to ulike talemeldinger for telefonlinjer som støtter innkommende anrop:
  • Talemelding utenfor åpningstid
   Denne meldingen vil spilles av om kunden ringer inn til linjen utenfor åpningstid 
  • Talemelding innenfor åpningstid
   Intromeldingen for innkommende anrop vil spilles av før kunden hører ringetonen om kunden ringer inn til linjen innenfor åpningstiden.
  Talemeldinger må lages med følgende format: WAVE audio (.wav file ending), Microsoft PCM, 16 bit, mono 8000 Hz (max. 10 MB). Se her for hjelp til konvertering av lydfiler: konvertere lydfiler.

Monitorering - Live status for innkommende aktivitet på linjer

Brukere med tilgangen Reporting eller Campaign Management har tilgang til å se Live Status for innkommende samtaler (SKRIV MER OM DETTE)

Rapporter og statistikk for innkommende samtaler

Brukere med tilgangen Reporting eller Campaign Management har tilgang til en rapport over alle innkommende samtaler. SKRIV MER OM DETTE

- Typene samtaler + årsaken

Midlertidige begrensninger for innkommende aktivitet

Innkommende aktivitet er fortsatt under utvikling, og det vil komme forbedret funksjonalitet i dette området i Q3 2023. Her er noe av det vi vil se på:

Monitorering av agenter som bemanner linjene

Behandle tapte anrop - matche med en kunde i en kampanje og automatisk registrere anrops-hendelser