Hvordan lager jeg provisjonsunderlag til selgere?

Provisjon kan brukes til å beregne hvor mye hver selger tjener per time og/eller solgte produkt. I Cube kan du enkelt hente ut provisjonsunderlaget.

For at det skal være mulig å se provisjonsunderlag i Cube må man definere grunnlaget på oppdragsoppsettet. Veiledning for å endre grunnlag for provisjonsberegning og angi provisjonsbeløp finnes her

Det er mulig å definere følgende alternativer for provisjonsberegning:

 • Provisjon per produkt som definert i produktkatalogen
 • Provisjon per time

Provisjon i aktivitetsrapportene

Provisjon vil fremkomme i ulike aktivitetsrapporter under Resultater og rapporter Aktivitet.

Når man skal se provisjonsunderlaget i Cube er det relevant å tenke for hva eller hvem ønsker man å se provisjon for. 

Opparbeidet provisjon er blant annet mulig å se på følgende aktivitetsrapporter:

 • Aktivitetsrapport per dataeier
 • Aktivitetsrapport per oppdrag
 • Aktivitetsrapport per bruker
 • Aktivitetsrapport per team

Uten navn-Jun-29-2022-09-39-20-21-AM

Aktivitetsrapport per dataeier

For å komme frem til provisjon for en konkret Dataeier/oppdragsgiver kan følgende fremgangsmåte benyttes:

 • Velg Oppdrag og deretter Alle Oppdrag fra toppmenyen i Cube

Uten navn1

 • Klikk på navnet for den dataeieren man ønsker å se provisjon for ut fra listen. Dataeier er å finne lengst til venstre. Velg deretter Gå til Dataeier.
Merk også at det er mulig å benytte søkefeltet for å begrense hvilke Oppdrag eller Dataeiere man ønsker å se.
 • Provisjon vil fremkomme under Resultater og rapporter Aktivitet i menyen til venstre.

Aktivitetsrapport per oppdrag

For å komme frem til provisjon for et konkret Oppdrag kan følgende fremgangsmåte benyttes:

 • Velg Oppdrag og deretter Alle Oppdrag fra toppmenyen i Cube.

Uten navn1

 • Klikk på navnet for det oppdraget man ønsker å se provisjon for ut fra listen. Oppdrag er å finne på kolonne nummer to fra venstre. Velg deretter Gå til Oppdrag.
Merk også at det er mulig å benytte søkefeltet for å begrense hvilke Oppdrag eller Dataeiere man ønsker å se.
 • Provisjon vil fremkomme under Resultater og rapporter Aktivitet i menyen til venstre.

Aktivitetsrapport per bruker

For å komme frem til provisjon for en konkret selger kan følgende fremgangsmåte benyttes:

 • Velg Brukere og deretter Alle Brukere fra toppmenyen i Cube.

Uten navn2

 • Klikk på navnet for den selgeren man ønsker å se provisjon for ut fra listen. Velg deretter Gå til Bruker.
 • Provisjon vil fremkomme under Resultater og rapporter Aktivitet i menyen til venstre.

Aktivitetsrapport per team

For å komme frem til provisjon for et konkret Team kan følgende fremgangsmåte benyttes:

 • Velg Brukere og deretter Alle Brukere fra toppmenyen i Cube.

Uten navn2

 • Klikk på navnet for det teamet man ønsker å se provisjon for ut fra listen. Team er å finne på kolonne nummer to fra venstre. Velg deretter Gå til Team.
 • Provisjon vil fremkomme under Resultater og rapporter Aktivitet i menyen til venstre.

Velg periode

Merk også at det er mulig å definere hvilken periode man ønsker å se aktivitetsrapporten for, herunder hvilken periode man ønsker å se provisjonsunderlag for. 

 

Provisjonsberegning er en tilleggsmodul i Cube. Ta kontakt med noen av de flotte menneskene i Headshed Support dersom du ønsker å ta denne i bruk