Administrere Cube

Det finnes mange administrative verktøy for din Cube. Ved å bruke disse kan du få god kontroll over hvordan Cube fungerer på et overordnet nivå.

Legge til, aktivere og og arkivere brukere

Brukere som har administrasjonstilgang vil ha "Brukere" og "Ny Bruker" på sin meny. Du kan lese mer om hvordan du oppretter og endrer tilgangen til brukere i mer detalj i andre artikler. 

Andre administrative verktøy og Systeminnstillinger

Hvis du har administrasjonstilgang til Cube, vil du se et tannhjul øverst til høyre i menyen din, mellom søkefeltet og profilen din. Når du trykker på dette vil du komme inn til Systeminnstillinger. 

Mangler du administrasjonstilgang? Ta kontakt med en som har det og kan gi deg det, alternativt kan Headshed Support peke deg til riktig bruker. Administrasjonstilgang er begrenset av gode grunner, og det kan hende at du skal ta en prat med nåværende administrator først uansett. :)

Fra denne menyen kan du blant annet endre innstillinger for integrasjoner, herunder Timeføring, Telefoniintegrasjoner og SalesScreen, samt få tilgang til API-dokumentasjonen og verktøy for å teste kall mot API'et til din Cube. 

Det er også fra denne menyen du kan endre sikkerhetsinnstillingene, for eksempel å skru av eller på tofaktor-autentisering (2FA)

Du trenger administratortilgang for å kunne endre på Kundeflyter, og når du velger dette fra menyen vil du få mulighet til å endre og legge til nye kundeflyter

Innstillinger for Personvern inkluderer den Globale Blokkeringslisten, som lar deg sperre enkelte telefonnumre fra å bli oppringt i oppdrag. 

Under Tilleggsmoduler vil du finne en oversikt over aktive og inaktive moduler i Cube. Ta kontakt med Headshed Support dersom du trenger å gjøre endringer her. 

Hvis du lurer på hvor mye neste faktura kommer på, kan du finne dette på menyvalget Fakturering. Her finner du både kostnader for brukere samt trafikkostnader. 

Du vil også kunne håndtere opplastingsmaler fra denne menyen, for eksempel for å rydde ut maler som ikke lenger er i bruk. 

En komplett logg over utgående SMS finnes i SMS-Utboks, og tilsvarende logg over utgående e-post er tilgjengelig fra menyvalget E-Postutboks. 

Bruk av API'et

Av sikkerhetshensyn må man ha administratortilgang for å kunne skrive til Cube-API'et. Man kan imidlertid lese seg opp på dokumentasjonen til API'et så mye man vil uten det og bruke lesetilgangen. 

Generelt om administrasjon av Cube

Cube kan skrus og vris på i nærmest alle retninger og du kan gjøre store endringer på kort tid ved å bruke de administrative verktøyene. Det kan være verdt å ta kontakt med Headshed Support før du tar de helt store grepene, siden vi har gjort dette tusen ganger før og helt sikkert kan bistå med rådgivning og støtte for de endringene du ønsker.