Hva skal til for å ta imot innkommende samtaler for et telefonnummer i Cube Dialer?

Vi trenger en rute som innkommende samtaler kan følge. Her finner du info om rutiner for å bestille og sette opp nummer som gjør at tilbakering og innkommende anrop kan besvares med Cube Dialer.

Cube Dialer har støtte for å motta innkommende samtaler - dette gjelder både kunder som har blitt oppringt og ringer tilbake, og for kunder som ringer inn uten å være registrert i Cube fra før.

Funksjonaliteten og mulighetene i Cube Dialer for tilbakering og innkommende aktivitet er beskrevet i en egen artikkel.

Dette dokumentet beskriver prosessen for hvordan man får etablert en innkommende rute slik at tilbakering finner veien fra kundens telefon og tilbake til agenten som bruker Cube Dialer.

Utgangspunket vil alltid være at man har fått registrert et nummer som kan brukes som visningsnummer for utgående samtaler i Cube Dialer. (BESKRIV DENNE PROSESSEN OGSÅ)

For tilbakering finnes 2 ulike case som har noe forskjellig løsning:

1. Mobil/fastnummer eies av oppdragsgiver/bruker

I dette tilfellet må oppdragsgiver/bruker (dvs eier av nummeret) kontakte sin teleoperatør og be om en viderekobling til et fastnummer som Headshed vil tilby.
Bestilling av et nytt telefonnummer via Headshed gjøres ved å fylle ut dette skjemaet


Rutiner for bestilling av viderekobling av et eksisterende nummer hos din leverandør vil variere fra operatør til operatør.

Når operatøren har bekreftet viderekobling vil Headshed sette opp en ny viderekobling fra fastnummeret til korrekt linje i Cube Dialer, og deretter gjøre oppsett av det innkommende nummeret tilgjengelig i innstillingene for Cube Dialer

2. Nummeret er levert av Headshed

I dette tilfellet leverer Headshed nummeret som skal benyttes utgående og innkommende. Nummeret kan være et fastnummer eller et mobilnummer, og skal katalog-oppføres på den kunden som har bestilt nummeret.

Headshed vil automatisk sørge for at dette nummeret blir satt opp med en innkommende rute til Cube Dialer, og vil slå på innkommende støtte for nummeret. Du kan så endre innstillingene etter eget ønske