Innkommende aktivitet med Cube Dialer

Cube Dialer har god støtte for å håndtere innkommende samtaler. Denne siden gir deg oversikt over alt du kan få til.

Innkommende aktivitet med Cube Dialer har mye funksjonalitet som skal gjøre det lett og effektivt å håndtere innkommende kundeaktivitet.

Dokumentasjonen er delt inn på denne måten:

  • Hvordan agenter kan bemanne innkommende linjer, besvare innkommende anrop og evt.  registrere utfall på riktige kunder (denne siden)
  • Hvordan agenter kan behandle tapte anrop - hen kan ringe opp kunden først og deretter prosessere det tapte anropet. Les mer her
  • Innstillinger 🔗 - Hvordan administrator for din Cube kan sette opp Innkommende telefoni slik at de innkommende linjene støtter de kravene og den prosessen dere har behov for
  • Live monitorering 🔗 - Hvordan salgsledere kan følge med live på hva som foregår på de innkommende linjene og evt. ta aksjon (endre prioriteringer/bemanning etc.)
  • Rapporter 🔗- Hvordan administrator/salgsledere/back-office kan få ut rapporter som gir full oversikt over hva som har foregått av innkommende aktivitet

For agenten

Ved oppstart av dagen kan agenten enkelt velge å starte innkommende aktivitet fra Mitt arbeid.

Merk at Cube Dialer skiller på Tilbakering på oppdrag med prediktiv presentasjonsmodus og Innkommende aktivitet som er gjelder kunder som ikke er ringt prediktivt + alle kunder som ringer tilbake på oppdrag med presentasjonsmodus Forhåndsvisning.
Tilbakering på prediktive oppdrag vil blandes inn sammen med utring  dersom det er ledige agenter som jobber på oppdraget. Du kan lese mer om det her: Cube dialer


Alle innkommende samtaler vil rutes til Innkommende aktivitet. Når man først har besvart et innkommende anrop vil man se hvilket nummer det har blitt ringt inn til og kundens telefonnummer. 

Velge hvilke linjer du vil motta samtaler på

Når du har navigert til Innkommende anrop, vil du bli møtt med et modalt vindu som ber der velge hvilke innkommende linjer du skal motta samtaler på/betjene.

Listen som dukker opp er de linjene som Administrator har gitt deg tilgang til.

Når du har valgt linje(r) vil du være klar til å Motta inngående samtaler og Behandle tapte anrop.

Motta inngående samtaler

Hvordan ser jeg at en innkommende samtale er på vei

Når du har valgt linje(r), og noen ringer inn på en av disse linjene, vil du bli varslet på flere måter. Knappen og linjen for Besvar innkommende samtale vil endre farge, du kan motta en notifikasjon via nettleseren din (se under), og du vil høre en ringelyd.

Utgående aktivitet samtidig med innkommende?

Hvis du er i en aktiv utgående samtale - eller Cubot ringer for deg i Prediktiv modus -  vil Innkommende aktivitet bli sperret og du vil ikke høre ringelyd og heller ikke kunne besvare samtaler. Du vil se at det er innkommende samtale på vei ved at knappen blinker.

Hvis du legger på den utgående samtalen vil den innkommende samtalen umiddelbart bli tilgjengelig for å besvares.

Notifikasjon fra nettleser

Hvis du har aktivert notifikasjoner via Chrome til Cube, vil du også motta en notifikasjon som ser slik ut på skjermen din.
Hvis du ikke har tillatt notifikasjoner, men ønsker å aktivere det, kan du trykke på hengelåsikonet øverst til høyre på skjermen din, markert i grønt. Du vil da ha muligheten til å aktivere notifikasjoner ved å trykke på knappen markert i blått.Etter du har aktivert det så kan du Refreshe siden ved å trykke på F5 og da har du aktivert notifikasjoner til Cube.

Besvare innkommende samtaler

Når du besvarer anropet så vil Cube forsøke å finne kunden som har ringt inn. Dersom nummeret til kunden finnes i Cube vil du få informasjon om dette. Ønsker man å registrere et utfall på kunden må man åpne kunden og velge den. 

Det kan være krevende å jobbe med utgående aktivitet samtidig som man jobber med innkommende, men nettleserfanen for Cube utgående (Main Sales View) kommuniserer med nettleserfanen for innkommende anrop, så du vil ikke kunne besvare innkommende anrop mens du er i en utgående samtale, eller venter på at Cubot ringer prediktivt for deg. 

Midlertidige begrensninger for innkommende aktivitet

Innkommende aktivitet er fortsatt under utvikling, og det vil komme forbedret funksjonalitet i dette området videre. Her er noe av det vi vil se på:

Registrering av utfall direkte i innkommende aktivtet

Mulighet til å legge til en ny kunde om kunden ikke finnes i Cube fra før av