Innkommende aktivitet med Cube Dialer

Cube Dialer støtter mottak av innkommende samtaler gjennom innkommende aktivitet.

For agenten

Ved oppstart av dagen kan agenten enkelt velge å starte innkommende aktivitet fra Mitt arbeid.

Merk at Cube Dialer skiller på Tilbakering på oppdrag med prediktiv presentasjonsmodus og Innkommende aktivitet som er gjelder kunder som ikke er ringt prediktivt + alle kunder som ringer tilbake på oppdrag med presentasjonsmodus Forhåndsvisning.
Tilbakering på prediktive oppdrag vil blandes inn sammen med utring  dersom det er ledige agenter som jobber på oppdraget. Du kan lese mer om det her: Cube dialer


Alle innkommende samtaler som ikke er Tilbakering vil rutes til Innkommende aktivitet. Når man først har besvart et innkommende anrop vil man se hvilket nummer det har blitt ringt inn til og kundens telefonnummer. 

HubSpot Video

Cube vil så forsøke å finne kunden som har ringt inn. Dersom kunden har blitt ringt før vil Cube klare å finne den spesifikke kunden og gi deg informasjon om hvilken kunde det er. Dersom nummeret er ukjent vil det bli gjort et oppslag på telefonnummeret i agentens synlige oppdrag. Ønsker man å registrere et utfall på kunden må man åpne kunden og velge den. 

Det kan være krevende å jobbe med utgående aktivitet samtidig som man jobber med innkommende, da man må holde orden på aktive samtaler som eventuelt vil befinne seg i andre nettleser-faner.

Dersom man velger å besvare et innkommende anrop mens man sitter i en utgående samtale vil den utgående samtalen brytes. Det samme vil skje motsatt - om du sitter i en innkommende samtale og ringer et annet nummer ut, vil den innkommende samtalen brytes. 

For administrator

Administrator kan få oversikt over hvilke linjer som støtter innkommende aktivitet og justere åpningstider og talemeldinger for linjen. Oppsettet finner du under Systeminnstillinger/Telefoni.

 • Åpningstider
  Telefonlinjer som støtter at Cube håndterer innkommende anrop kan settes opp med de åpningstidene du ønsker. Dersom linjen er stengt vil innkommende anrop bli besvart med talemeldingen for "utenfor åpningstid". 
 • Talemeldinger 
  Det er mulig å sette opp to ulike talemeldinger for telefonlinjer som støtter innkommende anrop:
  • Talemelding utenfor åpningstid
   Denne meldingen vil spilles av om kunden ringer inn til linjen utenfor åpningstid 
  • Talemelding innenfor åpningstid
   Intromeldingen for innkommende anrop vil spilles av før kunden hører ringetonen om kunden ringer inn til linjen innenfor åpningstiden.
  Talemeldinger må lages med følgende format: WAVE audio (.wav file ending), Microsoft PCM, 16 bit, mono 8000 Hz (max. 10 MB). Se her for hjelp til konvertering av lydfiler: konvertere lydfiler.

Midlertidige begrensninger for innkommende aktivitet

Innkommende aktivitet er fortsatt under utvikling, og det vil komme rikere og rikere funksjonalitet i dette området i 2023. 

Tilgangskontroll på innkommende linjer

I nåværende versjon av innkommende aktivitet har alle agenter som har tilgang til å kontakte kunder mulighet til å besvare samtaler fra alle innkommende linjer. Dette vil det bli utviklet funksjonalitet for å kontrollere, og kom gjerne med dine ønsker og innspill til Headshed support.