Hvordan jobbe med kundekontakt i Cube?

Å kontakte kunder er kjernevirksomheten i Cube, og det viktigste som foregår. Her vil du finne informasjon om hvordan det skjer.

Mitt Arbeid

Når du skal jobbe med kundekontakt er det naturlig å ha Mitt Arbeid som utgangspunkt. Herfra vil du kunne ta tak i oppfølginger, velge lister med Ledige kunder, og komme videre med arbeidet.

Søke etter kunder 

Øverst til høyre i toppmenyen i Cube vil du finne et felt der du kan søke etter kunder. 

Kundesøket er nærmere beskrevet her

Legge til nye kunder

Du kan legge til nye kunder ved å gå inn på "Kunder" i toppmenyen din. 

 

Se hvordan du legger til nye kunder her

Kundebildet

Når du har valgt en liste med Ledige kunder eller har valgt en spesifikk kunde, vil du bli presentert for Kundebildet. Fra kundebildet kan du komme tilbake til Mitt Arbeid ved å velge Stopp Arbeidet.

Det er enormt mye du kan gjøre fra Kundebildet, og dette er dekket av en annen artikkel. 

Du vil også finne en hurtigvisning av det du har gjort eller skal gjøre i dag på høyre side av Kundebildet - dette inkluderer dagens registrerte utfall, dagens oppfølginger, dagens passerte oppfølginger og eventuelle kunder til korrigering. Du vil også finne igjen disse i Mitt Arbeid. 

Følge fremdrift og resultater i Mitt Arbeid

Etter hvert som du jobber med kundekontakt vil du kunne få oversikt over både hva du har gjort og skal gjøre i rapportene i Mitt Arbeid. Dette inkluderer Aktivitetsrapport der du kan se resultatene dine, Utfallsrapport der du kan se fordelingen av det du har registrert av utfall i en valgt periode, en oversikt over Solgte produkter og en fullstendig Historikk som viser loggen over alle dine registreringer.