Hvordan setter jeg opp produkter?

Ved bruk av produkter i Cube vil du få tilgang på salgsrapporter. Her kan du blant annet få innsikt i tilbudsvolum, antall solgte produkter og hvilke produkter som selger best.

Hvordan fungerer produkter?

Produkter kan brukes som en del av Kundeflyten i et oppdrag (Les mer om oppsett av Kundeflyt her). Produkter blir definert i unike produktkataloger per Dataeier, og man velger hvilke produkter som skal være tilgjengelig per Oppdrag

Oppdrag med produktsalg vil også ha tilhørende tilbud og salgsrapporter. I disse rapportene vil du få presentert innsikt i hvilke produkter det selges mye av, og totalverdi på salgene dine. Du kan også hente rapporter til dine oppdragsgivere her. 

Hvert enkelt produkt har standardverdier som brukes i salgsrapporter, men man kan også legge til så mange egendefinerte informasjonsfelter man ønsker. Ønsker du å øke Provisjon eller Omsetning ved et produktsalg legger du også dette inn på produktet. 

Hvor oppretter og endrer jeg Produkter?

Naviger deg til Dataeieren du ønsker og sette opp produktet på.
Deretter navigerer du til Produktkatalog, hvor du vil få en oversikt over alle produktene dine og muligheten til å legge til flere. 


Følgende felter er standard for hvert produkt:
Tittel: Tittel vil være synlig for agentene ved valg av produkt i salget, og i rapportene. Tittel kan også brukes som et flettefelt i automatisk SMS-utsendelse. Les mer om SMS-flyt her.
Kode: Produktkode vil ikke være synlig for agentene ved valg av produkt i salget og i salgsrapportene. Dette brukes primært i eksport til andre systemer. 
Pris: Pris definerer som oftest det kunden skal betale for produkter/tjenesten ved et salg. Når det spørres om hvor mye du har solgt for, er det som regel denne verdien det er snakk om. Du finner også denne verdien summert i rapportene "Tilbud" og "Solgte produkter".

Man kan også velge å si at en pris er påkrevd. Dette kan du for eksempel bruke dersom produktet har en helt fri pris (0 i standardverdi), men at prisen skal legges inn før registrering. 

Omsetning
: Omsetning refererer normalt til den totale mengden penger som en bedrift mottar fra salg av varer eller tjenester i en gitt tidsperiode. For Cube sitt formål brukes denne verdien mest til å beregne hva bedriften vil fakturere sin oppdragsgiver (les: Dataeier) for det solgte produktet. I andre sammenhenger brukes det til annen lønnsomhetsberegning. 
Provisjon  Provisjon er et tall som oftest brukes til å beregne hva brukeren som gjorde salget skal få ved salg av et produkt.

Informasjonsfelter

Det er mulig å legge inn informasjonsfelter på hvert produkt. Hva er relevant å registrere i forbindelse med et produkt? Det beror selvsagt på produktet og hva man trenger å vite for å levere eller formidle det. Noen eksempler inkluderer antall, ulike kategorier/varianter av produktet, datoer, adresser, og så videre. Du bestemmer! 

Påkrevde informasjonsfelter

Du kan angi om brukeren MÅ fylle ut informasjonsfeltet for å kunne lagre produktet. Her kan det være greit å tenke gjennom om brukeren har eller får den nødvendige informasjonen i forbindelse med lagring, slik at det ikke stopper opp unødig. 

Hvordan kan jeg legge til produktet i et Oppdrag?

Ved å klikke på det blå tallet under 'Brukt i oppdragene', vil du få muligheten til å legge det til i oppdrag som tilhører dataeieren. Dermed vil det bli tilgjengelig i oppdraget. Du kan også velge flere oppdrag for produktet. 

Hvis du ønsker å lese mer om hvordan du kan legge til produktet i et oppdrag trykk her

Sletting / Redigering av et produkt

For å slette et produkt trykker du på søppelkassen markert i rødt helt til høyre for produktet

Om du ønsker å redigere/endre produktet trykker du på blyanten markert i blått til venstre for søppelkassen.