Rapporter og kontroll av dialer

Rapporter og kontroll av dialer

All ringestatistikk er tilgjengelig i alle aktivtetsrapportene i Cube, for eksempel i Oppdrags-oversikten:

Du kan velge hvilke aktivitetstall du vil ha tilgjengelig ved å klikke på tannhjulene 

---

Hva betyr de forskjellige boksene?

       
 • Ringeforsøk
  En total av antall ringeforsøk som har blitt gjort i dette oppdraget innenfor valgt tidsrom
 • Ringeforsøk uten svar
  Antall ganger Cubot har forsøk å nå en kunde uten svar. Cubot vil forsøke å optimalisere hvor lenge et utring skal forsøkes, og vil aldri ringe en kunde under 20 sekunder.
 • Mobilsvar
  Antall ganger Cubot har forsøkt og ringt en kunde og kommet til mobilsvar
 • Avbrutte ringeforsøk
  En total av hvor mange ganger en agent ikke har vært tilgjengelig når Cubot har en ferdig oppkoblet samtale klar. Dette tallet kalles ofte også dropp og abandoned.
 • Prosent avbrutte ringeforsøk
  Prosent måling av hvor mange Ringeforsøk som har blitt avbrutt i forhold til antall ringeforsøk
 • Nummerfeil i ringeforsøk
  Hvor mange ganger Cubot har forsøk å ringe en kunde, men identifisert at nummeret ikke er gyldig
 • Nummerfeil i ringeforsøk
  Hvor mange ganger Cubot har forsøk å ringe en kunde, men opplevd en feil under oppkobling. Alle andre feil en nummerfeil vil samles her.
 • Innkommende samtaler
  Antall samtaler der kunden har ringt inn, og ikke har blitt klassifisert som et tilbakering
 • Total samtalevarighet
  Den totale summen av tid agenter har snakket med kunder
 • Gjennomsnittlig varighet per samtale 
  Den gjennomsnittlige tiden brukt per samtale
 • Total prediktiv ventetid
  Den tiden agenten har opplevd å vente på at neste kunde skal bli presentert i prediktive oppdrag
 • Total prosesstid
  Dette er en måleparameter du får tilgang på om du bruker timeføring i Cube. Da vil du få utregnet hvor mye tid agenten bruker på et kundekort utover samtaletid og prediktiv ventetid. Dette kan være tid agenten bruker til forarbeid og etterarbeid ( i oppdrag som presenteres med forhåndsvisning), eller etterarbeid (i oppdrag som presenteres prediktivt).