Hvordan orienterer jeg meg i Mitt Arbeid?

Det meste av informasjon om hva du som bruker av Cube har gjort, kan og skal gjøre er samlet i Mitt Arbeid. Her kan du lese mer om hva du finner hvor.

Hva er Mitt Arbeid?

Mitt arbeid er "din side" i Cube. Den inneholder informasjon knyttet til aktivitet du har gjort og skal gjøre, rapportene dine og innstillingene dine. I tillegg er Mitt Arbeid startsiden for å velge nye aktiviteter å sette i gang med. 

Hvor finner jeg Mitt Arbeid?

I toppmenyen

Mitt Arbeid er alltid tilgjengelig fra toppmenyen i Cube så lenge du har en brukertilgang som tilsier at du skal registrere utfall og aktivitet (Kundebehandling). 

I Kundebildet

Du vil også finne ulike snarveier til Mitt Arbeid i Kundebildet, avhengig av innholdet som finnes der. Hvis du ikke har noen oppfølginger eller oppgaver som venter, vil bare historikken din være synlig. Ved å trykke på de blå knappene vil du bli tatt til Mitt Arbeid og da forlater du kunden du har foran deg (men den er fortsatt valgt og låst av deg). 

MSV_Mitt_Arbeid

Hva finner jeg i Mitt Arbeid?

Når du har kommet inn i Mitt Arbeid, vil den første siden gi deg en oversikt over hva du har å gjøre i dag, og noen valgmuligheter. 

Velg eller start en valgt aktivitet

Under mitt arbeid vil du ha muligheten til å starte en aktivitet for et oppdrag, for eksempel å ringe neste ledige kunde i et gitt segment. Hvis oppdraget eller segmentet som er oppført er feil, eller du ikke har valgt en aktivitet ennå, kan du velge "Velg en annen utgående aktivitet". 

"Start innkommende aktivitet" er kun tilgjengelig hvis du har satt opp Cube Dialer til å ta mot innkommende anrop. Dette vil tillate deg å motta innkommende samtaler fra kunder fra ulike køer. 

Mine oppfølginger | Kunder jeg må jobbe med i dag


Under "Oppfølginger" vil du se en liste over dagens oppfølginger og møter.
Nederst kan du gå videre til en komplett liste over alle oppfølginger både frem og tilbake i tid. 

Passerte oppfølginger

Her vil du få en liste over kunder som du ikke har fulgt opp (eller ihvertfall ikke registrert at du har fulgt opp) innenfor tidsrommet som ble angitt. 

Hvordan fungerer egentlig oppfølginger i Cube? Les mer her

Mine møter

Her vil du se alle møtene du har booket inn til i dag.
Om du ønsker å se alle møtene (også frem i tid) kan du navigere videre til "Alle møter"

Delte oppfølginger

Under "Kunder jeg må jobbe med i dag" kan du også velge å se Delte oppfølginger.
Her har du muligheten til å se oppfølginger fra alle oppdragene du har tilgang til. Dette kan brukes til å ta oppfølgingene som andre har registrert - dette kan være fordi at brukeren kanskje ikke er tilgjengelig på jobb i den tiden som kunden ønsket å bli fulgt opp på, eller fordi det spiller mindre rolle HVEM som tar oppfølgingen så lenger den blir tatt tak i av NOEN på angitt tidspunkt. 

Du kan lese mer detaljert om hvordan oppfølginger fungerer her

Mine Rapporter

Aktivitet

Aktivitetsrapporten din finner du under Mine Rapporter.
Denne siden inneholder informasjon om din aktivitetshistorikk på tidligere og nåværende oppdrag, segmenter, team og dataeiere. 
Bruk periodevelgeren til å filtrere på tidsperioden du ønsker å se informasjon knyttet til. 

Provisjon

Du har også muligheten til å se Provisjonen din under aktivitet på din side.
Om du trykker på tannhjulene markert i blått, så vil du ha muligheten til å legge til provisjon i oversikten.


Gitt at det er lagt inn beregningsgrunnlag for provisjon skal du med dette få en oversikt over provisjonen din.

Dersom du fortsatt ikke får opp provisjonen din så kan det være fordi det ikke er skrudd på provisjonsberegning for oppdraget, eller at det mangler verdier å beregne provisjon etter. Ta kontakt med en administrator for å rette dette. 

Utfall

Under Utfall har du mulighet til å se alle dine utfallsregistreringer i en periode, inkludert en visuell fordeling av de. Her kan du også se statistikk, inkludert progresjonsrate som gir deg informasjon om fremdriften din. 

Solgte produkter

Rapporten Solgte Produkter gir deg full oversikt over alle produktene du har solgt innenfor et valgt tidsrom, i tillegg til total verdi og hvilke spesifikke produkter som er solgt. 

 

Historikk

Her vil du ha muligheten til å se en fullstendig historikk på dine aktiviteter, for eksempel salg, sms sendt, og så videre. 

 

 

Mine innstillinger

I denne seksjonen er det samlet ulike innstillinger du kan endre på selv. Merk at det finnes enkelte innstillinger som krever andre tilganger enn det du har - spør en administrator eller mellomleder hvis det er noe du savner. 

Hvor finner jeg mine innstillinger?

Du kan navigere deg til dine innstillinger på 2 måter

I toppmenyen

Øverst til høyre vil du se et profil ikon, om du trykker på det og navigerer videre til (Min Brukerprofil) vil du ha mulighet til å endre profil innstillingene dine

I Mitt Arbeid

Under Mitt arbeid kan du navigere deg videre til din Profil

Hva kan jeg gjøre under min Min Profil

Her vil du ha mulighet til å 

    • Endre språk: Cube er tilgjengelig på både Norsk og Engelsk
    • Endre Passord: Hvis du ønsker å bytte passordet ditt så må du skrive inn ditt nåværende passord og deretter legge inn det nye

OBS! Det anbefales ikke å gjenbruke det samme passordet som du bruker andre steder. Det gjør deg mer sårbar for hacking og identitetstyveri. 

    • Endre personopplysninger: Her kan du endre Navnet ditt, Brukernavnet ditt og Telefonnummeret ditt. Merk at ved bruk av totrinns bekreftelse (2FA) er det viktig at du legger inn et telefonnummer du har lett tilgjengelig, typisk ditt mobilnummer. 

Kalender

Hvor finner jeg min kalender

Menyen til venstre

etter du har navigert deg til "Min brukerprofil" vil du få opp en

meny til venstre der du kan navigere deg videre til siden der du kan endre innstillingene for kalendersynkronisering.

 

 

 

Legg til Kalender

Du kan så trykke på Legg til kalender, og velge hvilken kalendertjeneste du ønsker å synkronisere din kalender fra.

 
Når du har synkronisert Cube med en kalender, vil den dukke opp når du skal booke et møte og du kan se tilgjengelig/ikke tilgjengelig tid. 

Timeføring

Under timeføring kan du få innsikt i de timene som er registrert på deg, for så eventuelt å sende de videre til godkjenning av din arbeidsgiver. 

Du kan lese mer om Timeføring i Cube her