Hvordan orienterer jeg meg i et Oppdrag?

Når du har kommet inn på siden til et av dine Oppdrag, er det svært mye du kan gjøre og se på. Her kommer en kort oppsummering med lenker til mer informasjon.

Inne på det enkelte oppdraget vil du finne følgende menyvalg. 

Oppsett

Du kan endre på oppsettet mens aktiviteten pågår, men vær obs på at endringer du gjør vil gjelde umiddelbart etter at du har lagret de. Hvis det sitter mange og jobber på oppdraget kan det være lurt å kommunisere med de før du iverksetter større endringer.

Du kan når som helst bytte Kundeflyt til en annen allerede publisert flyt. Dette kan potensielt gjøre at oppdraget fungerer helt annerledes, så denne bør du tenke gjennom først. Ta gjerne en workshop med en av våre rådgivere, for her er det ofte nyttig med flere hoder i skuret. 

Under Kundeflyt vil du også finne utfallsalternativer og informasjonsfelter, oppsett av SMS-flyt, du kan endre på Tilgjengelige Produkter og endre innstillingene for Møtebooking. 

Under seksjonen Kundebilde kan du endre på hva brukeren skal se når hen får presentert Kunder i Oppdraget. 

Hvis du vil legge til nye SMS-maler for manuell utsendelse, eller endre på tilgjengelige maler for utgående e-post, gjør du dette under Kommunikasjon. 

Du kan også endre på innstillingene for Timeføring og bestemme om oppdraget skal være synlig; for hvem og når

Resultater og rapporter er alltid historiske data, det vil si at du ser på det som er registrert av brukere.
Under Aktivitet finner du resultater som definert av den gjeldende Kundeflyten og øvrig oppdragsoppsett. 

Utfall inneholder detaljer om de registrerte utfallene, blant annet knyttet til hvilke utfallsalternativer som er valgt. Det er også her du kan hente ut de konkrete utfallene til Excel. 

Under Salg vil du finne en oversikt over Åpne tilbud (altså ikke-lukkede salg) og en oversikt over Solgte Produkter. Sistnevnte kan lastes ned/eksporteres, typisk for oversendelse til oppdragsgivere.  

Hvis du driver med Møtebooking vil du også kunne få en oversikt over de møtene som er booket under menyvalget Møter - enten som kalendervisning eller som en søkbar liste. 

Aktivitetsgrenser lar deg sette opp verdier som Oppdraget skal måle resultatene mot, dersom du for eksempel skal levere et begrenset antall konklusjoner, solgte produkter eller timer. 

Kunder i oppdraget

I motsetning til Resultater og rapporter handler informasjonen under Kunder i oppdraget om nåstatus. Det er altså ikke historiske data vi forholder oss til i denne seksjonen, men kundenes status akkurat nå. 

Kundestatus vil gi deg en oversikt over hvor mange kunder som befinner seg hvor i kundeflyten. Dette brukes ofte for å si noe om hvor langt man har kommet i gjennomføringen av et oppdrag, eller for å identifisere flaskehalser i oppdraget. Herfra kan du også laste ned alle eller deler av kundegrunnlaget for oppdraget for å få et øyeblikksbilde av statusen. 

Tilslagsanalyse gir deg en fordeling av alle nåværende "ja" og "nei"-statuser fordelt på de tilgjengelige analysefeltene. Denne siden kan fortelle deg hvilke kunder du burde bruke mer og mindre tid og oppmerksomhet på. 

Seksjonen Kontroller lar deg styre prioriteringen av Ledige kunder i oppdraget, jobbe med Segmentering for å øke tilslagsprosenten, registrere Utfall på et utvalg kunder og laste opp kunder til Oppdraget.