Administrere Oppdrag

Cube er et kraftig verktøy for å administrere oppdrag. Her kan du finne informasjon om hva du kan gjøre og hvordan.

Opprette en ny dataeier

Alle Oppdrag hører til en Dataeier, og det er hos dataeieren CRM-data hører hjemme. 

Klikk på plusstegnet for å legge til en ny Dataeier. 

Legge til behandlingsansvar og formål for behandling av persondata

Det er mange regler og lover knyttet til behandling av personopplysninger, og det er Dataeier som er behandlingsansvarlig for disse. Denne informasjonen er du påkrevd å ha tilgjengelig, så vi kan ikke anbefale nok å legge til denne informasjonen så snart som mulig etter at Dataeieren er opprettet. 

Behandlingsansvarlig er altså kontaktinformasjonen til den bedriften som eier og har ansvaret for de personopplysningene du lagrer og behandler i Cube. Legg til behandlingsansvarlig og Formål med behandlingen. 

Opprette og vedlikeholde en katalog med Produkter

Hvis noen av Oppdragene dine skal inkludere bruk av Produkter, må du først sette de opp i produktkatalogen som hører til under en Dataeier. 

Det er mye du kan gjøre med produkter, og dette er beskrevet i en annen artikkel. 

Legge til og endre valgfrie CRM-felter

Hver Dataeier har potensielt 2 separate CRM - et for B2B-data og et for B2C-data. En av de tingene som gjør Cube unikt fleksibelt er at du når som helst kan endre på oppsettet av disse datasettene ved å legge til og endre valgfrie CRM-felter. 

Informasjonsfelter kan brukes til veldig mye i Cube, blant annet til analyse, segmentering, fletting i SMS og e-post og sist men ikke minst til oppslag i eksterne tjenester. Dette kan du lese mer om i en annen artikkel. 

Importere kunder fra Excel

Både salg og CRM er SÅ mye bedre med kunder. I en annen artikke vil du finne informasjon om hvordan du får kunder inn i Cube via Excel. Denne funksjonen er tilgjengelig fra mange ulike steder i Cube. 

Behandle lister

Når du har fått kundedata og etter hvert aktivitetsdata inn i Cube kan du bruke dette til å lage bedre og smartere ringelister eller bearbeide listene dine på ulike vis, eksempelvis ved å flytte et utvalg kunder til et segment eller hente ut en liste over kunder som har en gitt Status.

Du kan også kontrollere rekkefølgen kundene skal presenteres i og angi regler for fortløpende sortering og prioritering. 

 

 

 

Endre Kundeflyt

Oppdragene dine benytter en angitt Kundeflyt. Du kan når og hvordan du vil endre på eller lage nye Kundeflyter

Merk at en Kundeflyt kan brukes av flere oppdrag samtidig, så her kan det være lurt å lage en kopi før du kaster om på alt. :) 

Konfigurere et Oppdrag

Oppdrag er kjernen i Cube og det er veldig mye du kan gjøre med de. Hvis du vil vite litt mer om hvordan det henger sammen, kan du besøke "Hva er et Oppdrag i Cube?", eller du kan gå direkte til "Hvordan orienterer jeg meg i et Oppdrag?" for en mer praktisk tilnærming. 

Gjøre Oppdrag synlige (og usynlige)

Enkelte Oppdrag skal av ulike årsaker bare være synlige for visse brukere og/eller i en viss periode. Les mer om hvordan du styrer synligheten på Oppdrag